Opis in zemljevid

Regijski Park Škocjanske jame je bil ustanovljen leta 1996. Leži na skrajnem JV delu matičnega krasa, blizu Divače in meri 401 ha. Polega zavarovanega ima park še vplivno območje, ki z okoli 45.000 ha zajema celotno porečje reke Reke. Osrčje parka je enkraten jamski splet z veliko geološko, rastlinsko in živalsko pestrostjo ter bogato kulturno dediščino. Celotno zavarovano območje je tudi del omrežja Natura 2000 in ekološko pomembno območje. Poleg tega so Škocjanske jame mednarodno priznano območje svetovnega pomena. Bogato naravno dediščino dopolnjujejo nekatere redke ali endemične podzemne živalske vrste, predvsem pa pestra cvetana suhih kraških travnikov na površju.

Tako v zavarovanem kot vplivnem območju parka se srečujemo z bogato kulturno dediščino, ki se odraža v tipični kraški arhitekturi, številnih etnoloških, zgodovinskih in umetnostno-zgodovinskih spomenikih ter mnogih arheoloških najdiščih, ki hranijo izjemno pomembne najdbe od obdobja mlajše kamene dobe naprej. Na vplivnem območju so ob strugi Reke v preteklosti zrasli številni mlini in žage, ki pa so do danes, zaradi postopnega ukinjanja te dejavnosti, žal skoraj popolnoma propadli.

S parkom upravlja Javni zavod Park Škocjanske jame, ki v glavnem skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Bistvene naloge zavoda so vzpostaviti trajen monitoring tako na površju kot v jamskem sistemu, s katerim bo mogoče sprejemati nadaljnje aktivnosti za varovanje in razvoj tega območja, omogočiti čim boljše pogoje lokalnemu prebivalstvu za kakovostno življenje v zavarovanem območju in ozavestiti ter izobraziti širšo javnost o pomenu varovanja in upravljanja v zavarovanih območjih. Poleg tega skrbi za vodenje po jami in parku ter promocijo po svetu.

Park Škocjanske jame je vključen še v Mrežo zavarovanih območij v Alpah in Dinaridih, organizacijo Europarc in ISCA (International Show Cave Association), znotraj katerih se redno udeležuje letnih konferenc in simpozijev ter številnih seminarjev, delavnic in strokovnih posvetov.

karta parka 2 mala

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)