Škocjan-Risnjak: Strokovne ekskurzije in terensko delo

Strokovne ekskurzije za študente

Park Škocjanske jame je 14. in 15. oktobra 2014 v okviru projekta Škocjan-Risnjak organiziral dvodnevno strokovno ekskurzijo za študentke in študente Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Devetnajst študentk in študentov ter učitelja dr. Valentina Grubar Brečko in dr. Gregor Kovačič so dva dni spoznavali zavarovani območji Parka Škocjanske jame in sosednjega Nacionalnega parka Risnjak, s posebnim poudarkom na hidrogeoloških značilnostih in problematiki upravljanja z vodami.

Park Škocjanske jame in Narodni park Risnjak (NPR) sta v okviru čezmejnega projekta Škocjan-Risnjak 26. in 27. maja organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo za slovenske in hrvaške študente. Študenti Geotehniške fakultete iz Varaždina in Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane so dva dni spoznavali zavarovana območja obeh parkov, še posebej teme, povezane s trajnostnim upravljanjem vodnih virov v porečju reke Reke ter zaledju izvira Kolpe.

Delavnice za osnovne šole

Park Škocjanske jame v sodelovanju z osnovnimi šolami Antona Žnideršiča in Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice ter Podgora iz Kuteževega jeseni 2014 organiziral raziskovalne delavnice za učenke, učence in učiteljice osnovnih šol z Bistriškega. Z delavnicami smo želeli učence vključiti v dejavno spremljanje kakovosti lokalnih vodnih virov, jih seznaniti z osnovami raziskovalnega dela, spoznati z nekaterimi posebnostmi kraških vodonosnikov, tudi kar zadeva ranljivost za onesnaženje, ter jih ozavestiti, da sta monitoring kakovosti vode ter varovanje vodotokov in vodnih virov zelo pomembna. 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)