Izvedba štirih strokovnih delavnic za lokalno prebivalstvo in deležnike

Strokovna delavnica

V Narodnem parku Risnjak je 31. 3. 2015 potekala okrogla miza na temo Ohranimo izvir reke Kolpe. Udeleženci so razpravljali o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti enega najzanimivejših hrvaških rečnih izvirov. Predstavljene so bile dosedanje raziskave ter vsi pomembni vidiki ohranitve tega kraškega pojava. Dogodek je bil organiziran v okviru projekta „Škocjan-Risnjak“. Glede na to, da je bila glavna dejavnost NP Risnjak speleološko kartiranje izvira reke Kolpe, je bil glavni predavatelj Tihomir Kovačević, predsednik Društva za raziskovanje in snemanje kraških pojavov (Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena – DDISKF), katerega člani so v začetku januarja letos objavili niz pomembnih podvodnih raziskav izvira Kolpe.

Park Škocjanske jame je v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici v četrtek, 5. junija, v okviru čezmejnega projekta Škocjan-Risnjak v prostorih knjižnice organiziral strokovno delavnico na temo »Upravljanje z vodnimi viri na območju parkov Škocjanske jame in Risnjak«. Na delavnici so strokovnjaki, predstavniki parkov ter lokalno prebivalstvo in deležniki razpravljali o pomenu in možnostih trajnostnega upravljanja z vodnimi viri čezmejnega kraškega vodonosnika na širšem območju Snežnika in Gorskega Kotarja. Predstavljena sta bila tudi oba parka, ki zajemata pomemben del tega območja.

Javni zavod Nacionalni park Risnjak je 15. julija v prostorih uprave parka organiziral strokovno delavnico na temo „Trajnostno upravljanje z vodnimi viri na območju parkov Škocjanske jame in Risnjak“. Namen delavnice, na kateri so sodelovali strokovnjaki, predstavniki parkov ter lokalno prebivalstvo in deležniki, je bil izmenjati izkušnje, kontakte, predloge in poglede na možne rešitve problemov, ki se pogosto pojavljajo na področju upravljanja in zaščite vodnih virov.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)