Informacije javnega značaja

I. Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite tukaj.

II. Politika zasebnosti

Za politiko zasebnosti kliknite tukaj.

III. Predpisi

Za seznam predpisov z delovnega področja zavoda kliknite tukaj.

IV. Objave in razpisna dokumentacija javnih naročil

Za aktualne objave in razpisno dokumentacijo javnih naročil kliknite tukaj.

V. Službe PŠJ

organigram sluzbe nov


Direktor:
Stojan Ščuka

Svet zavoda:
- mag. Suzana Zupanc Hrastar, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, predsednica,
- mag. Barbara Žižić Baumgartner, predstavnik Ministrstvaza kulturo,
- Maja Čepin, predstavnca Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- dr. Matjaž Mikoš, predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
- Marko Cerkvenik, predstavnik vaške skupnosti Matavun, Škocjan in Betanja,
- Klemen Delak, predstavnik Občine Divača,
- Marko Požar, predstavnik zaposlenih v Parku Škocjanske jame.

    

Strokovni svet zavoda:
predsednik strokovnega sveta: dr. Franci Gabrovšek, predstavnik IZRK ZRC SAZU, 
Marko Simić, zunanji strokovnjak, podpredsednik strokovnega sveta JZ PŠJ,
Helena Štih, predstavnica MK,
dr. Andrej Sovinc, predstavnik IUCN,
Martina Stupar, ZRSVN OE NG,
Eda Belingar, ZVKDS OE NG,
Borut Peric, predstavnik zaposlenih iz JZ PŠJ. 

1. Uprava parkaSLUŽBE PARKA ŠKOCJANSKE JAME: 


Služba za naravovarstveni nadzor:

            vodja: Tomaž Zorman (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 108

            dr. Rosana Cerkvenik (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 142

            Borut Kokalj (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 128

Služba za informiranje in vodenje:

            vodja: Jana Martinčič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 130

            Urška Čehovin 
            Telefon: 05 70 82 110 
 
            Marija Fajdiga (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 
            Telefon: 05 70 82 110 

            Vika Hohnjec 
            Telefon: 05 70 82 110 

            Aleš Iulita (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 
            Telefon: 05 70 82 110

            Jože Koder 
            Telefon: 05 70 82 113 

            Borut Lozej (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 110

            Maruša Markočič
            Telefon: 05 70 82 110 

    Elvis Mihalič
    Telefon: 05 70 82 104

            Damjana Može 
            Telefon: 05 70 82 110

            Edi Polh 
            Telefon: 05 70 82 104 

            Marko Požar (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
            Telefon: 05 70 82 110

Splošna služba: 

            vodja: Polona Kovačič
            Telefon: 05 70 82 143 
    Elena Guštin
    Telefon: 05 70 82 127 

    Darja Hrib 
    Telefon: 05 70 82 102 

            Alenka Hrib 
            Telefon: 05 70 82 103 

            Darja Ivančič 
            Telefon: 05 70 82 100 
            E-mail:#EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

            Dragica Karimović
            Telefon: 05 70 82 100 
            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

    Laura Kristan Smerdelj
    Telefon: 05 70 82 148 

            Katarina Luin
            Telefon: 05 70 82 100 
            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

            Bogdan Opara 
            Telefon: 05 70 82 109 

            Tomaž Smerdelj 
            Telefon: 05 70 82 109

            Dorica Tominc 
            Telefon: 05 70 82 100 
            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Strokovna služba: 

            vodja: Borut Peric 
            Telefon: 05 70 82 120 

            Darja Kranjc 
            Telefon: 05 70 82 106 

            Renata Rozman
            Telefon: 05 70 82 126 

            Samo Šturm 
            Telefon: 05 70 82 121 


Projektni sodelavci: 

    Manca Černigoj  
            Telefon: 05 70 82 126 

    Flora Pečar
    Telefon: 05 70 82 144


2. Osnovni podatki o zavodu


Naziv: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Regija: Obalno-kraška
Telefon: 05 7082-100
Fax:         05 7082-105
Elektronska pošta: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM# (uprava, splošne informacije)
#EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# (informacije glede obiska in rezervacij)


VI. Uradni dokumenti PŠJ

Prenesi Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame
( PDF 290KB)
Prenesi Program dela in financni načrt javnega zavoda Park Skocjanske jame, Slovenija za leto 2019
PDF. 2MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020
PDF. 2,2MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2019 
PDF. 3,1MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020 z vključenim rebalansom
(PDF 1,9MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020
(PDF 1.78MB)
Prenesi PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRTJAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJAZA LETO 2021
(PDF, 1.85MB)
Prenesi POROČILO O DELU Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2021
(PDF, 1,93MB)
Prenesi PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRTJAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJAZA LETO 2022
(PDF, 1.82MB)

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)