Informacije javnega značaja

I. Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite tukaj.

II. Politika zasebnosti

Za politiko zasebnosti kliknite tukaj.

III. Predpisi

Za seznam predpisov z delovnega področja zavoda kliknite tukaj.

IV. Objave in razpisna dokumentacija javnih naročil

Za aktualne objave in razpisno dokumentacijo javnih naročil kliknite tukaj.

V. Službe PŠJ

organigram sluzbe nov


Direktor:
Stojan Ščuka

Svet zavoda:

- mag. Suzana Zupanc Hrastar, predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor, predsednica,

- mag. Barbara Žižić Baumgartner, predstavnik Ministrstva za kulturo,

- Maja Čepin, predstavnica Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport,

- dr. Matjaž Mikoš, predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,

- Marko Cerkvenik, predstavnik vaške skupnosti Matavun, Škocjan in Betanja,

- Klemen Delak, predstavnik Občine Divača,

- Marko Požar, predstavnik zaposlenih v Parku Škocjanske jame.

 

    

Strokovni svet zavoda:
predsednik strokovnega sveta: dr. Franci Gabrovšek, predstavnik IZRK ZRC SAZU, 
Marko Simić, zunanji strokovnjak, podpredsednik strokovnega sveta JZ PŠJ,
Helena Štih, predstavnica MK,
dr. Andrej Sovinc, predstavnik IUCN,
Martina Stupar, ZRSVN OE NG,
Eda Belingar, ZVKDS OE NG,
Borut Peric, predstavnik zaposlenih iz JZ PŠJ. 

            1. Uprava parka

 

 

SLUŽBE PARKA ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA: 

 

 

Služba za naravovarstveni nadzor:

 

            vodja: Tomaž Zorman (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 108

            E-mail: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

            dr. Rosana Cerkvenik (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 142

            E-mail: #EM#726e71626a6428646d7b617d69636764506161793a727961366a73#EM#

 

            Borut Kokalj (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 128

            E-mail: #EM#626e7076702b6d68636866614c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

Služba za informiranje in vodenje:

 

            vodja: Jana Martinčič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 130

            E-mail: #EM#6b6e6f6676666f6664684a7b7f6720687f673c607d#EM#

 

            Urška Čehovin 

            Telefon: 05 70 82 110 

            E-mail: #EM#75737168652b656260667c62624d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

 

            Marija Fajdiga (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 

            Telefon: 05 70 82 110 

            E-mail: #EM#6d60706a6e64286169636e626b6c4e7f637b3c747b63386471#EM#

 

            Vika Hohnjec 

            Telefon: 05 70 82 110 

            E-mail: #EM#766869622a6d696f66636f684c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

            Aleš Lulita (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 

            Telefon: 05 70 82 110

            E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM# 

 

            Jože Koder 

            Telefon: 05 70 82 113 

            E-mail: #EM#736e7775616b6f7548797961226a61793e627b#EM# 

 

            Borut Lozej (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 110

            E-mail: #EM#626e7076702b6a68726c604b7c7e6421777e643d677c#EM#

 

            Maruša Markočič

            Telefon: 05 70 82 110 

            E-mail: #EM#6d6070767764286a697b61646f646d4f6062783d737a60396b70#EM#

 

            Elvis Mihalič

            Telefon: 05 70 82 147

            E-mail: #EM#656d746a772b6b6e606866626f4d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

 

            Damjana Može 

            Telefon: 05 70 82 110

            E-mail: #EM#64606f69656b67296566706e4c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

            Edi Polh 

            Telefon: 05 70 82 104 

            E-mail:#EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM#

 

            Marko Požar (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)

            Telefon: 05 70 82 110

            E-mail: #EM#6d6070686b2b76687268784b7c7e6421777e643d677c#EM# 

 

Splošna služba: 

 

            vodja: Polona Kovačič

            Telefon: 05 70 82 143 

            E-mail: #EM#706e6e6c6a64286c677f6b68656e4e7f637b3c747b63386471#EM#

           

             Elena Guštin

            Telefon: 05 70 82 127 

E-mail: #EM#656d676d652b61727b7d63654c7d7d653e767d653a667f#EM# 

 

Darja Hrib 

            Telefon: 05 70 82 102 

            E-mail: #EM#64607069652b6e75616b4a7b7f6720687f673c607d#EM# 

 

            Alenka Hrib 

            Telefon: 05 70 82 103 

            E-mail: #EM#616d676d6f64286f7a60684b7c7e6421777e643d677c#EM# 

 

            Dragica Karimović

            Telefon: 05 70 82 100 

            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

 

             Laura Kristan Smerdelj

             Telefon: 05 70 82 148 

            E-mail: #EM#6c607771652b6d75617a7e6a624d7e7c7a3f757c623b657e#EM# 

 

            Katarina Luin

            Telefon: 05 70 82 100 

            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

 

            Matija Ivančič

Telefon: 05 70 82 100 

            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

 

            Bogdan Opara 

            Telefon: 05 70 82 109 

            E-mail: #EM#626e6567656b28687868786a4c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

            Tomaž Smerdelj 

            Telefon: 05 70 82 100

            E-mail: #EM#746e6f627e2b756a6d7b6e6e60674e7f637b3c747b63386471#EM#

 

            Dorica Tominc 

            Telefon: 05 70 82 100 

            E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

 

Strokovna služba: 

 

            vodja: Borut Peric 

            Telefon: 05 70 82 120 

            E-mail: #EM#626e7076702b76627a60694b7c7e6421777e643d677c#EM#

 

            Darja Kranjc 

            Telefon: 05 70 82 106 

            E-mail: #EM#64607069652b6d75696760684c7d7d653e767d653a667f#EM#

 

            dr. Renata Rozman

            Telefon: 05 70 82 126 

            E-mail: #EM#72646c62706428756773676a624d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

 

            Samo Šturm 

            Telefon: 05 70 82 121 

            E-mail: #EM#73606f6c2a7672727a644a7b7f6720687f673c607d#EM# 

 

 

Projektni sodelavci: 

 

            Manca Černigoj  

            Telefon: 05 70 82 107 

            E-mail: #EM#6d606c60652b65627a67636c63674e7f637b3c747b63386471#EM#

 

            Flora Pečar

            Telefon: 05 70 82 144

            E-mail: #EM#666d6d71652b76626b68784b7c7e6421777e643d677c#EM#

 

Alenka Volk

Telefon: 05 70 82 146

E-mail: #EM#616d676d6f6428716765614b7c7e6421777e643d677c#EM#

 

Tjaša Vezovnik

Telefon: 05 70 82 146

E-mail: #EM#746b6370652b706272667c6565664e7f637b3c747b63386471#EM#

 

 

            2. Osnovni podatki o zavodu

 

Naziv:             Park Škocjanske jame, Slovenija

Naslov:           Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija

Regija:            Obalno-kraška

Telefon:          05 7082-100

Elektronska pošta:      #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM# (uprava, splošne informacije)

                                    #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# (informacije glede obiska in rezervacij)

DPO:                           #EM#706e6e6c6a64286c677f6b68656e4e7f637b3c747b63386471#EM#, +386 5 70 82 143


VI. Uradni dokumenti PŠJ

Prenesi Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame
( PDF 290KB)
Prenesi Program dela in financni načrt javnega zavoda Park Skocjanske jame, Slovenija za leto 2019
PDF. 2MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020
PDF. 2,2MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2019 
PDF. 3,1MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020 z vključenim rebalansom
(PDF 1,9MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2020
(PDF 1.78MB)
Prenesi PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRTJAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJAZA LETO 2021
(PDF, 1.85MB)
Prenesi POROČILO O DELU Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2021
(PDF, 1,93MB)
Prenesi PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRTJAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJAZA LETO 2022
(PDF, 1.82MB)
Prenesi
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023                                                                                          
PDF, 1.13 MB                                                                                                                                                                      
Prenesi
POROČILO O DELU IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022           
PDF, 1.38 MB             Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)