Informacije javnega značaja

I. Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite tukaj.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Dovoljenje za snemanje.

II. Politika zasebnosti

Za politiko zasebnosti kliknite tukaj.

III. Predpisi

Za seznam predpisov z delovnega področja zavoda kliknite tukaj.

IV. Objave in razpisna dokumentacija javnih naročil

Za aktualne objave in razpisno dokumentacijo javnih naročil kliknite tukaj.

V. Službe PŠJ

organigram sluzbe nov


Direktor:
Stojan Ščuka

Svet zavoda:
- predsednica sveta: Marjutka Hafner, predstavnica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
- mag. Jana Vidic, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor;
- Barbara Žižič, predstavnica Ministrstva za kulturo;
- dr. Robert Drobnič, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- Damijana Gustinčič, predstavnica Občine Divača;
- Božidar Krivokapič, predstavnik naselij Matavun, Škocjan in Betanja;
- Marko Požar, predstavnik zaposlenih v Parku Škocjanske jame, Slovenija
    

Strokovni svet zavoda:
predsednik strokovnega sveta: dr. Franci Gabrovšek, predstavnik IZRK ZRC SAZU; 
Marko Simić, predstavnik MOP, podpredsednik strokovnega sveta JZ PŠJ
Helena Štih, predstavnica MK,
dr. Andrej Sovinc, predstavnik IUCN,
Martina Stupar, ZRSVN OE NG,
Eda Belingar, ZVKDS OE NG,
Borut Peric, predstavnik zaposlenih v JZ PŠJ 

1. Uprava parka


SLUŽBE PARKA ŠKOCJANSKE JAME:

Služba za naravovarstveni nadzor:

vodja: Tomaž Zorman (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 108
E-mail: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM#

dr. Rosana Cerkvenik (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 142
E-mail: #EM#726e71626a6428646d7b617d69636764506161793a727961366a73#EM#

Borut Kokalj (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 228
E-mail: #EM#626e7076702b6d68636866614c7d7d653e767d653a667f#EM#

Služba za informiranje in vodenje:

vodja: Jana Martinčič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 130
E-mail: #EM#6b6e6f6676666f6664684a7b7f6720687f673c607d#EM#

Urška Čehovin
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Marija Fajdiga (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#6d60706a6e64286169636e626b6c4e7f637b3c747b63386471#EM#

Vika Hohnjec
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Aleš Iulita (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Jože Koder
Telefon: 05 70 82 113
E-mail: #EM#736e7775616b6f7548797961226a61793e627b#EM#

Borut Lozej (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#626e7076702b6a68726c604b7c7e6421777e643d677c#EM#

Maruša Markočič
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Damjana Može
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Edi Polh
Telefon: 05 70 82 104
E-mail: #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# 

Marko Požar (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#6d6070686b2b76687268784b7c7e6421777e643d677c#EM#

Splošna služba:

vodja: Polona Kovačič
Telefon: 05 70 82 143
E-mail: #EM#706e6e6c6a64286c677f6b68656e4e7f637b3c747b63386471#EM#

Darja Hrib
Telefon: 05 70 82 102
E-mail: #EM#64607069652b6e75616b4a7b7f6720687f673c607d#EM#

Elena Guštin
Telefon: 05 70 82 127
E-mail: #EM#656d676d652b61727b7d63654c7d7d653e767d653a667f#EM# 

Alenka Hrib
Telefon: 05 70 82 103
E-mail: #EM#616d676d6f64286f7a60684b7c7e6421777e643d677c#EM# 

Darja Ivančič
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Katarina Luin
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Bogdan Opara
Telefon: 05 70 82 109
E-mail: #EM#626e6567656b28687868786a4c7d7d653e767d653a667f#EM#

Črtomir Pečar
Telefon: 05 70 82 107
E-mail: #EM#6373766c696c7429786c696a7e4d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Tomaž Smerdelj
Telefon: 05 70 82 109
E-mail: #EM#746e6f627e2b756a6d7b6e6e60674e7f637b3c747b63386471#EM#

Dorica Tominc
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Strokovna služba:

vodja: Borut Peric
Telefon: 05 70 82 120
E-mail: #EM#626e7076702b76627a60694b7c7e6421777e643d677c#EM# 

mag. Vanja Debevec
Telefon: 05 70 82 122
E-mail: #EM#76606c69652b62626a6c7c6e6f4d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Darja Kranjc
Telefon: 05 70 82 106
E-mail: #EM#64607069652b6d75696760684c7d7d653e767d653a667f#EM#

Samo Šturm
Telefon: 05 70 82 121
E-mail: #EM#73606f6c2a7672727a644a7b7f6720687f673c607d#EM# 

Projektni sodelavci:

Miloš Bartol
Telefon: 05 70 82 144
E-mail: #EM#6d686e6c772b64667a7d65674c7d7d653e767d653a667f#EM#

Tjaša Kalčič
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#746b6370652b6d66646a63684c7d7d653e767d653a667f#EM#

Flora Pečar
Telefon: 05 70 82 144
E-mail: #EM#666d6d71652b76626b68784b7c7e6421777e643d677c#EM#

Špela Prunk
Telefon: 05 70 82 125
E-mail: #EM#7371676f652b76757d67614b7c7e6421777e643d677c#EM# 

Renata Rozman
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#72646c62706428756773676a624d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Katja Škerjanc
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#6b607669652b756c6d7b606a626e4e7f637b3c747b63386471#EM#

Ana Bembič
Telefon: 05 70 82 146

2. Osnovni podatki o zavodu


Naziv: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Regija: Obalno-kraška
Telefon: 05 7082-100
Fax: 05 7082-105
Elektronska pošta: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM# (uprava, splošne informacije)
#EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# (informacije glede obiska in rezervacij)


VI. Uradni dokumenti PŠJ

Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2015
( PDF, 2,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2014
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2013
( PDF, 1,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2012
( PDF, 1,9MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2011
( PDF, 1,8MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2012
( PDF, 1MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2013
( PDF, 2,7MB)
Prenesi Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame
( PDF 290KB)
Prenesi Poročilo javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015
( PDF, 2,3MB)
Prenesi Program dela javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2016
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2016
PDF.2,1MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017
PDF. 2,1MB
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017 
PDF. 2,4MB
Prenesi Program dela in financni načrt javnega zavoda Park Skocjanske jame, Slovenija za leto 2018
PDF. 2MB)
Prenesi Program dela in financni načrt javnega zavoda Park Skocjanske jame, Slovenija za leto 2019
PDF. 2MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2018 
PDF. 2,2MB)
X Spoštovani,

obveščamo vas, da zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, ogled Škocjanskih jam ni mogoč, dosegljivi smo le na naslednjih kontaktih: 05 70 82 100, elektronska pošta: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#Dear visitors,

we are informing you that due to safety reasons to prevent the spread of the coronavirus outbreak, the visits of the Skocjan Caves are not possible. We can be reached at the following contacts: 00386 5 70 82 100, e-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)