Knjige in publikacije + glasila PŠJ

Monografija o parku Škocjanske jame
knjige 1 Na njenih straneh bralec poleg čudovitih fotografij, ki ponazarjajo lepote parka in reke Reke, spozna kulturno dediščino parka, arheološke zanimivosti, kot tudi naravne značilnosti, ki so edinstvene za ta kotiček sveta. Ni potrebno posebej poudariti, da je velik del knjige posvečen Škocjanskim jamam, ki so bile zaradi svoje izjemnosti uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine. Knjiga bralca vabi na potovanje v preteklost, na katerem se bo seznanil z zgodovino odkrivanja in raziskovanja Škocjanskih jam.
Knjiga je v A4 formatu in ima 106 strani. Na voljo je v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini.

Cena: 10 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113


Minigrafija o parku Škocjanske jame
knjige 2 Na 44 straneh je predstavljen park ter Škocjanske jame. Besedilo je vpeto v čudovite slike in skice. Na voljo je v desetih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, češčini, poljščini, madžarščini, španščini in hebrejščini. Format knjige je A5.

Cena: 5 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113


DVD - Park Škocjanske jame, Slovenija
knjige dvd 1 24-minutna predstavitev Parka Škocjanske jame. V štirih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini.  Razprodano!

Cena: 10 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113Vodnik po učni poti Škocjan
knjige 5 t Žepni format knjižice (21 cm x 10 cm) v mehki vezavi, 98 strani. Z njim v roki se sprehodite po učni poti Škocjan ker se besedilo dopolnjuje s pojasnjevalnimi tablami ob poti. Dobite ga lahko v štirih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in italjanščini.

Cena: 5 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113

Spoznavajmo park z delovnimi listi
knjige 6 Za potrebe šolskih ekskurzij v parku smo pripravili delovne liste. Delovni listi zajemajo tako naravoslovne kot tudi kulturne vsebine posebnosti Škocjanskega jamskega spleta in parka nasploh. Vsebine so predstavljene z bogatim slikovnim gradivom, s čimer smo dodatno popestrili in poudarili ključne pojave in procese, ki jih v parku raziskujemo. Vsebina listov, je zasnovana tako, da aktivno zaposlimo obiskovalce, ter imamo hkrati gradivo za kasnejše delo doma ali v šoli. Delovni listi so na voljo v dveh jezikih: slovenščini in italijanščini.

Cena: 2,50 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113


Turistična karta Parka
knjige 7 t Cena: 2,50 EUR
Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113


Koledar parka
koledar Kontakt: #EM#6a6e78662a6e69636d7b4a7b7f67207c79#EM#, tel. +386 (0)5 70 82 113
Druge publikacije

Delovni listi - mokrišča
Zbirka delovnih listov, s katerimi spoznavamo pomen mokrišč, njihovega ohranjanja in vpliva na trajnostni razvoj.


Etnologija
Prospekt, ki jedrnato predstavi J'kopinov skedenj, obdelovanje polj ter pridelavo in obdelavo žita v preteklosti. Besedilo je opremljeno s čudovitim slikovnim gradivom.
(zgibanko dobite ob obisku muzejske zbirke)


Arheologija
V prospektu je predstavljen pomen Škocjana in njegove okolice z zgodovinskega in arheološkega stališča. Omenjene in s slikovnim gradivom podprte so tudi nekatere pomembne arheološke najdbe.
(zgibanko dobite ob obisku muzejske zbirke)


Zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam
V prospektu je na kratko predstavljena zgodovina odkrivanja jam. V je njem poleg slik prvih raziskovalcev tudi prvi načrt Škocjanskih jam, Antona Hankeja iz leta 1888.
(zgibanko dobite ob obisku muzejske zbirke)

Zavarovana območja
na Krasu in okolici
Zgibanka, zavarovana območja, zanimivosti, učne poti ... na obeh straneh meje.
(zgibanko lahko dobite pri informacijah)


Učna pot Škocjan
Prospekt vsebuje kratek opis učne poti, ki je podprt s slikami. V njem najdemo tudi zemljevid poti, ki služi za orientacijo pri obisku poti.
(zgibanko lahko dobite pri informacijah)


Ramsar
Škocjanske jame kot mednarodno pomembno mokrišče.
(zgibanko lahko dobite pri informacijah)


MaB
Parka Škocjanske jame kot območije MAB (Man and Biosphere – Človek in biosfera) biosferno območje kras.
(zgibanko lahko dobite pri informacijah)


Unesco
Škocjanske jame kot svetovna dediščina
(zgibanko lahko dobite pri informacijah)


Mušja jama
Opisana je Velika jama na Prevali oz. Mušja jama, eno najpomembnejših arheoloških najdišč na tem območju.


Kraška mokrišča
V prospektu je predstavljena mreža kraških mokrišč in njen pomen. Opisan je pomen ohranjanja mokrišč ter njihov vpliv na trajnostni razvoj. Predstavljeno je tudi Cerkniško jezero, ki se nahaja v Notranjskem regijskem parku.


Mreža šol
Plakat, na katerem so predstavljene šole in njihove dejavnosti ki delujejo v mednarodni mreži šol Parka Škocjanske jame.


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)