Pomen jam

Škocjanske jame so prvi spomenik v Sloveniji in na klasičnem Krasu, vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. To jih uvršča na posebno - častno - mesto med naravnimi spomeniki sveta.

Poleg naših jam so zaradi naravnih znamenitosti na isti seznam vpisane le še jame na obmejnem pasu med Madžarsko in Slovaško (Aggteleški in Slovaški kras) ter Mamutske jame in jame Carlsbad Caverns v ZDA. Ostale jame so vanj uvrščene kot kulturni spomenik (na primer Altamira v Španiji in poslikane jame v dolini Vézere v Franciji). Sam vpis je pomemben z več vidikov. Najpomembnejša sta, da so Škocjanske jame dejansko postale vrednota, ki jo priznava ves svet, pri čemer se je država obvezala storiti vse, da to naravno znamenitost ohrani in zaščiti.

skocjan caves foto jame pomen 2

V začetku devetdesetih so se začele priprave za ustanovitev Regijskega parka Škocjanske jame, zakon o parku pa je bil sprejet leta 1996. Leto kasneje je kot upravljavec parka pričel delovati javni zavod, ki ima danes 16 zaposlenih. Poleg tega, da sprejema programe varstva in razvoja parka ter stalno spremlja in analizira stanje naravne in kulturne dediščine, ima še mnoge druge naloge: skrb za prepoznavnost, raziskovalno dejavnost, izobraževanje, vzdrževanje infrastrukture, če naštejemo le najbistvenejše. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z domačini, ki živijo na območju parka, predvsem s tistimi, ki znajo ustanovitev parka izkoristiti kot prednost.

Hiter razvoj parka, ki je še do nedavnega sodil med demografsko in gospodarsko ogrožena območja, se med drugim odraža v številnih vključevanjih v razne mednarodne ustanove, s čimer pridobiva vse pomembnejšo vlogo pri sooblikovanju kakovostnejšega ekonomskega razvoja, tako znotraj divaške občine kot Krasa in Slovenije nasploh.

skocjan caves foto jame pomen

Park je bil ob prestopu v novo tisočletje vključen v Mrežo zavarovanih območij v Alpah, v organizacijo Europarc, prek katere smo se že nekajkrat udeležili mednarodnih delavnic in seminarjev, ter vpisan na še en seznam pod okriljem Unesca – ramsarski. Ta vključuje močvirja, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, Škocjanske jame pa so vanj uvrščene kot prvo podzemno mokrišče zaradi pomembnega naravnega habitata, ki vsebuje visoko specializirane in pogosto endemične vrste kopenskih in vodnih jamskih živali – med njimi tudi človeško ribico (Proteus anguinus).


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)