Spoznajmo park z delovnimi listi

Za potrebe šolskih ekskurzij v parku (ogledov Učne poti Škocjan) smo pripravili delovne liste. Zajemajo tako naravoslovne kot tudi kulturne posebnosti parka nasploh.
Z listi postane obisk parka učencem in dijakom pa tudi vsem ostalim še prijetnejši. Vsaka vsebina ima svojo karikirano »strokovno področje« ter na igriv način vodi skozi izbrane naloge in vprašanja. Kapljica postane vodnik po skrivnostih Parka. Skozi interdisciplinarno vsebino listov so nam vodilo različni barvni pasovi, ki so vezani na konkretno vsebino oz. področje, (npr. zelena za varstvo narave, itd..). Vsebine so predstavljene z bogatim slikovnim gradivom (slike, fotografije, kartografija, skice), s čimer smo dodatno popestrili in poudarili ključne pojave in procese, ki jih v parku raziskujemo. Vsebina listov, je zasnovana tako, da aktivno zaposlimo obiskovalce, ter imamo hkrati gradivo za kasnejše delo doma ali v šoli.


Delovni listi so sestavljeni iz več sklopov:

  • Iz platnic, kjer je na notranji strani "osebna izkaznica" Škocjanskih jam, z nekaj osnovnimi podatki o parku in Škocjanskih jamah.

  • Iz posameznih listov z vodilno temo (npr. Kras) in podnaslovom (npr. Kraški pojavi) na vrhu lista. Na levi strani lista so predstavljene različne vodilne teme s katerimi se srečujemo. Desna stran lista opozarja obiskovalca na obravnavano vodilno tematiko z zanjo značilno barvo in ilustracijo. V sredini lista sprašujemo, razlagamo, rišemo in raziskujemo. Na dnu lista pa skupaj spoznavamo neznane besede. V ozadju pa nam odseva značilna slika tematskega podnaslova.
dlist1 2
Park Škocjanske jame
1 stran: Zavarovano območje parka
2 stran: Vplivno območje parka

rešitve lista...
dlist1 3
UNESCO
1 stran: UNESCO - Konvencija o svetovni dediščini
2 stran: Ramsar - Konvencija o mokriščih

rešitve lista...
dlist1 4
Škocjanske jame
1 stran: Nastanek in značilnosti Škocjanskih jam
2 stran: Zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam

rešitve lista...
dlist1 5
Življenje v jamah
1 stran: Živali v jamah
2 stran: Značilnosti življenja v jamah

rešitve lista...
dlist1 6
Kras
1 stran: Kraški pojavi
2 stran: Nastanek krasa

rešitve lista...
dlist1 7
Reka
1 stran: Značilnosti Reke
2 stran: Življenje v vodi in ob njej

rešitve lista...
dlist1 8
Živalstvo in rastlinstvo
1 stran: Živalstvo
2 stran: Rastlinstvo

rešitve lista...
dlist1 9
Varstvo narave
1 stran: Oblike varovanja narave
2 stran: Ogrožene vrste in varstvo okolja

rešitve lista...
dlist1 10
Kulturna dediščina
1 stran: Kraška hiša
2 stran: Kulturni spomeniki v parku

rešitve lista...
dlist1 11
Arheologija
1 stran: Arheološke najdbe
2 stran: Škocjan kot gradišče

rešitve lista...
knjige 5 t
Vodnik po učni poti Škocjan
Kot učbenik, iz katerega so črpane teme in naloge na delovnih listih uporabljamo knjižico »Vodnik po učni poti Škocjan«. Tu so podrobneje predstavljene in razložene teme in naloge, ki jih rešujemo na delovnih listih. Pogledate si jo lahko na spletni strani parka (v  .pdf formatu). Delovni listi se vsebinsko dopolnjujejo z knjižico in tvorijo zaokroženo celoto ekskurzije oz. ogleda učne poti Škocjan.


Več o tem:
Prenesi Šturm S., Zorman T., 2006:
Naravoslovne ekskurzije v Parku Škocjanske jame, revija KRAS št. 76, str.56-58
( PDF, 510kB)
Prenesi Šturm S., Zorman T., 2005:
Spoznavajmo park z delovnimi listi, revija KRAS št. 72, str.44-45
( PDF, 330kB)

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)