Mreža šol

Dediščina Parka Škocjanske jame pomeni vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo obstoja človeštva. Pravijo, da se učimo vse življenje. Je pa že tako, da nam v spominu ostane največ tistih informacij, ki smo jih pridobili v mladosti. Z željo, da bi znanje o vrednotah Parka Škocjanske jame že v mladosti vtisnili v spomin čim več ljudem, ki so s parkom tako ali drugače povezani, je leta 2003 zaživela mreža šol Parka Škocjanske jame. Sprva negotovi koraki z nekaj šolami so kaj kmalu postali krepki, saj so pred sabo videli dobro začrtano pot. Skozi leta je znanje o naravni in kulturni dediščini Parka Škocjanske jame in njegove okolice sprejemalo vse več otrok, sodelovanje med šolami se je krepilo, v mrežo so se vključile nove šole, po odličnem vzorcu se je kasneje oblikovala tudi mreža fakultet.
Dejstvo, da je mreža šol Parka Škocjanske jame odličen primer dobre prakse, se potrjuje s tem, da po njenem vzoru snujejo mreže šol tudi drugod po Sloveniji in tujini. Park je tako postavil zgled, kako mladim na prijazen in zanimiv način predstaviti skrb za naravo, kulturo, zgodovino, arheologijo in druga področja, ki so tako ali drugače povezana s Škocjanskimi jamami. Pri tem imajo največ zaslug sodelavke parka in pa mentorice – učiteljice v šolah. Te skupaj vsako leto pripravijo zanimive vsebine za učenje, raziskovanje, ekskurzije, zaradi česar otroci z veseljem sodelujejo v vsakem projektu in ga ne jemljejo kot dodatno obremenitev. Otroci reke Reke, kot smo jih poimenovali, tako rastejo skupaj s parkom Škocjanske jame že od malih nog.

V mednarodni mreži šol sodelujejo osnovne šole:

- OŠ Podgora, Kuteževo
- OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica
- OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica
- OŠ Bogomira Magajne, Vremski Britof - podružnična šola
- OŠ Bogomira Magajne, Divača
- OŠ Košana
- OŠ Rudija Mahniča - Brkinca, Pregarje
- Celodnevna OŠ Pinka Tomažiča, Trebče, Italija

Koordinator mreže šol je JZ Park Škocjanske jame, Slovenija
Kontaktna oseba: Rosana Cerkvenik (
#EM#726e71626a6428646d7b617d69636764506161793a667f#EM#)

ura pravljic DKJZSPJ 170519 (29)

Pri programu mreže šol sodelujejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za šolstvo in šport,
- Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
- Agencija RS za okolje,  
- Zavod RS za šolstvo,
- Zavod RS za varstvo narave,
- Zavod za gozdove Slovenije, Sežana,
- Društvo biologov Slovenije,
- Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna,
- Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, Ljubljana- Občina Divača,
- Inštitut za vode RS,   
- Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana,
- Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana,
- Fakulteta za kemijo, Ljubljana, 
- Fakulteta za humanistične študije, Koper,
- Pedagoška fakulteta Ljubljana,
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor,
- Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana,
- Jamski laboratorij Tular,
- Morska biološka postaja, Piran,
- Limnos, Ljubljana,
- WWF Adria, Beograd,
- Škocjanski zatok,
- Društvo za opazovanje in preučevanje ptic,
- Društvo kmetic sežanske regije,
- Turistično, kulturno in športno društvo Mejame, Dane pri Divači,
- FGG Ljubljana,
- Mestni muzej Trst,
- Hiša eksperimentov, 
- Kosovelova knjižnica, Sežana,
- Notranjski Regijski park
- in prijatelji parka Škocjanske jame.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)