Usposabljanje za jamske vodnike 2023

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju  Park Škocjanske jame), ki je bil s sklepom takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5 z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Park Škocjanske jame razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah . Usposabljanje bo potekalo od 3.2. 2023 do predvidoma 1.4.2023.

 

Prvo informativno srečanje bo za vse prijavljene v prostorih Kongresno promocijskega centra PŠJ na naslovu Matavun št. 8, 6215 Divača dne 3.2.2023 ob 16:00 uri. Ostala predavanja se bodo odvijala v naslednjih dneh in tednih predvidoma (petek, sobota) npr. 4.2., 10 in 11.2. 2023 od 16:00 oz. 9:00 ure naprej. Poleg spremljanja v živo, ki je priporočljivo zaradi možnosti vprašanj in debat bo izjemoma možno spremljati izobraževanja  prek posnetkov predavanj, ki bodo prijavljenim udeležencem na voljo.

 

Pravna podlaga za izvajanje navedenega izobraževanja je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam
(Uradni list RS, št. 2/0461/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Usposabljanje obsega okoli 25 ur teorije in 20 ur prakse, če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Sicer bo praktični del izveden naknadno, ko bo to mogoče. Ob zaključku usposabljanja poteka preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del in praktični. Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na preverjanju usposobljenosti (izpitu), je skupaj 95,00 EUR.

 

Fizičnim osebam, ki že pet let vodijo obiskovalce po jamah, urejenih za turistični obisk, ni treba opraviti usposabljanja za vodenje po jamah, morajo pa opraviti izpit. Dokazila o izpolnjevanju pogojev mora kandidat obvezno priložiti k prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljavca jam in mora biti razvidna iz uradnih evidenc.

Cena preverjanja usposobljenosti (za tiste jamske vodnike, za katere ni nujno, da opravijo usposabljanje, ker imajo dovolj delovnih izkušenj, kot to predvideva pravilnik …) je 20 EUR, kar je zgolj strošek izpita.

 

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

 

Prijave na usposabljanje ki bo potekalo od 3.2 2023 do 1.4.2023, sprejemamo do 3.2.2023  

Prijave so možne po e-pošti: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM# ali #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti. Lahko pa se obrnete tudi na poštni naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

 

Kandidati se morajo na predavanja prijaviti preko priloženega obrazca: Prijavnica ZA TEČAJ USPOSABLJANJA ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH.pdf

 

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

 

Rok za prijave na prvi rok izpita za preverjanje usposobljenosti je 30 dni pred izpitom.

K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten, je obiskoval predavanja in terenske vaje v 75 %, pripravil seminarsko nalogo in poravnal stroške usposabljanja in izpita.

 

Rok za prijave na prvi rok izpita (predvidoma 14.4.2023) za preverjanje usposobljenosti je 13.3.2023 na drugi rok izpita (predvidoma 21.4.2023) pa do 24.3.2023.

 

Kandidati se morajo na izpit prijaviti preko priloženega obrazca: Prijavnca izpit ZA JAMSKE VODNIKE2.pdf

 

Izpit je sestavljen iz seminarske naloge, teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz vseh delov izpita.

Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.

 

ROK ZA PLAČILO UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU IN/ALI PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI

 

1.       Rok za plačilo udeležbe na usposabljanju in izpita (95,00 Eur) je do 10.2.2023.

2.       Plačilo izpita (za tiste, ki bodo delali samo izpit 20,00 Eur) za preverjanju usposobljenosti za prvi rok do 21.3.2023 za drugi rok preverjanja usposobljenosti pa do 11.4.2023.

 

 

Plačilo naj bo izvedeno na javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Uprava RS za javna plačila, Urad koper, TRR SI56 0110 0603 0254 323 SWIFT BSLJ SI2X, namen: OTHR plačilo usposabljanja in/ali preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike s sklicem 00 11690151.

 

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA

 

Teoretični del usposabljanja bo potekal v prostorih Kongresno promocijskega centra PŠJ na naslovu Matavun št. 8, 6215 Divača, kandidati pa bodo prejeli tudi povezavo na oblak Google drive in si predavanja lahko ogledajo tudi naknadno.

 

Del programa in ocene usposabljanja je tudi seminarska naloga, ki jo bodo udeleženci oddali po elektronski pošti najkasneje 5 dni pred pristopom na izpit (vsaj 4 strani). Za izdelavo seminarja so predvidene najmanj 3 ure samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo seminarskega dela bodo kandidati prejeli na usposabljanju.

 

Za vsak rok je predvidena omejitev največ 12 kandidatov. Kandidati bodo o opravljanja izpita obveščeni najkasneje 14 dni pred samim izpitom.

 

Lokacija opravljanja praktičnega dela izpita: Škocjanki jamski splet ter v Informativni center Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12

 

Podroben program bo priložen kot priloga, ko bodo znani vsi termini.


USPOSABLJANJE program 2023_1.pdf

 

Pripravil vodja izobraževanja:

Tomaž Zorman

 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)