Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk

Park Škocjanske jame, Slovenija po pooblastilu pristojnega ministrstva razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah.

 

Usposabljanje obsega okvirno 25 ur teorije in 20 ur prakse. Ob zaključku usposabljanja poteka preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del in praktični. 

Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na preverjanju usposobljenosti (izpitu), je skupaj 100,00 EUR.

 

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

 

Prijave na usposabljanje, ki bo potekalo od 1.2 2024 do 2.3.2024, sprejemamo do 3.2.2024.

 

Prijava se pošlje po e-pošti na enega od naslednjih e-naslovov: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM# ali #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti. Prijava se lahko odda tudi osebno na sedežu Parka Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

 

Kandidati se morajo na predavanja prijaviti preko priloženega obrazca.

 

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

 

Rok za prijave na izpit za preverjanje usposobljenosti je 30 dni pred izpitom.

 

K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten, je obiskoval predavanja in terenske vaje v najmanj 75 %, je pripravil seminarsko nalogo in poravnal stroške usposabljanja in izpita.

 

Rok za prijave na prvi rok izpita (predvidoma 9.3.2024) za preverjanje usposobljenosti je 9.2.2024 na drugi rok izpita (predvidoma 6.4.2024) pa do 6.3.2024.

 

Kandidati se morajo na izpit prijaviti preko priloženega obrazca.

 

Izpit je sestavljen iz seminarske naloge, teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz vseh delov izpita.

 

Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.

 

PLAČILO

 

1.       Rok za plačilo udeležbe na usposabljanju in izpita (v znesku 100,00 EUR) je 5.2.2024.

2.       Rok za plačilo izpita za preverjanje usposobljenosti – za tiste, ki bodo opravljali samo izpit (v znesku 30,00 EUR), je 6.3.2024 za prvi izpitni rok in 3.4.2024 za drugi izpitni rok.

 

Plačilo mora biti izvedeno na Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, TRR SI56 0110 0603 0254 323, odprt pri Banki Slovenije SWIFT BSLJ SI2X, namen: OTHR jamski vodniki, sklic: 00 11690151.

                                                                          

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA

 

Teoretični del usposabljanja bo potekal v prostorih Kongresno promocijskega centra PŠJ na naslovu Matavun št. 8, 6215 Divača, kandidati pa bodo prejeli tudi povezavo za ogled posnetkov preteklih predavanj.

 

Del programa in ocene usposabljanja je tudi seminarska naloga, ki jo morajo udeleženci oddati po elektronski pošti najkasneje 5 dni pred pristopom na izpit (in mora obsegati vsaj 4 strani). Za izdelavo seminarske naloge so predvidene najmanj 3 ure samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo seminarske naloge bodo kandidati prejeli na usposabljanju.

 

Za vsak rok je predvidena omejitev največ 12 kandidatov. Kandidati bodo o opravljanju izpita obveščeni najkasneje 14 dni pred samim izpitom.

 

Lokacija opravljanja praktičnega dela izpita: Škocjanki jamski splet ter Sprejemni center Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12, Divača.

RAZPORED USPOSABLJANJA.pdf

Prijavnica - tečaj.docx

Prijavnica - izpit.docx

Pripravil vodja izobraževanja:

Tomaž Zorman

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)