Tri leta o klimatskih spremembah v Parku Škocjanske jame

Park Škocjanske jame v letu 2010 začenja z realizacijo tri leta in pol trajajočega projekta z naslovom: CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij. Vodilni partner projekta, vrednega dobre ti milijone evrov, bo Triglavski narodni park, poleg Parka Škocjanske jame pa bosta pri projektu sodelovala še dva parka iz Slovenije – Sečoveljske in Strunjanske soline ter pet parkov iz sosednje Italije.    Projekt, ki bo potekal v okviru operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bosta na območjih čezmejnih regij med Slovenijo in Italijo zanimala biotska raznovrstnost in podnebne spremembe. Prav zato so projektne aktivnosti naravnane na glavne delovne sklope v katerih se bo zbiralo, analiziralo in primerjalo podatke o vplivu podnebnih sprememb na biodiverziteto. Preučilo se bo gibanje obiskovalcev in nato tudi ustrezno prilagajalo upravljanje parka.
V okviru projekta bo vzpostavljena mreža informacijskih točk in centrov, ki bodo zbrane lokalne podatke, izkušnje in strategije prenesli na regijski nivo. To je pomembno za zavarovana območja sama, pa tudi za različne ciljne skupine, predvsem gospodarstvo in druge deležnike na lokalni in regijski ravni. Zavarovana območja bodo ciljne skupine osveščala tudi preko izobraževalnih aktivnosti in komunikacijske strategije.
   Projekt bo trajal 42 mesecev, aktivnosti pa se bodo večinoma izvajale v zavarovanih območjih in sicer v Sloveniji v Gorenjski, Goriški in Obalno kraški regiji, v Italiji pa v provincah Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara in Ravenna.
V okviru projekta, bo Park Škocjanske jame veliko pridobil že v prvem letu. Izdelana bo analiza energetske porabe uprave parka s turistično infrastrukturo, na podlagi te pa načrt zmanjševanja rabe energije, še posebej elektrike v jami. Prav tako bo v prvem letu izdelan popis parkirnih mest in izdelane strokovne smernice za ureditev parkirnih prostorov na kraškem površju.
Park bo v okviru projekta CLIMAPARKS še naprej krepil tudi vez s šolami, ki so vključene v mrežo šol parka. V ta namen bodo organizirana strokovna predavanja v zvezi s klimatskimi spremembami, šole bodo prejele instrumente za opazovanje vremenskih pojavov. Podatki opazovanja se bodo nato vključevali na spletno stran parka in projekta, izvedli bomo tri strokovne ekskurzije za učitelje in učence na lokacije partnerjev v projektu.
   Projektno delo v parku Škocjanske jame bo usmerjeno predvsem na monitoring. Izveden bo monitoring ptic v ožjem zavarovanem območju ter ocena stanja flore glacialnih in termofilnih vrst, spremljalo se bo tudi posebnosti določenih vrst kraškega podzemlja.
Vsi partnerji projekta dajejo velik poudarek tudi komunikacijskemu načrtu. V sklopu tega bomo oblikovali dva dokumenta, postavljene in dopolnili bomo tudi spletne strani o vplivih podnebnih sprememb na biodiverziteto. V okviru projekta bomo pripravili še dve komunikacijski strategiji od katerih bo prva nanamenjena podpori projektnih aktivnosti, druga pa komuniciranju po projektu. Z njima bomo opredelili tudi ciljne skupine kot so strokovnjaki, šole, prebivalci parkov, redni in občasni obiskovalci, potencialni obiskovalci, mediji in gospodarstvo.


Pripravila: Sidonija Mozetič  

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)