Tehnični dan na OŠ Pivka

27. in 28. 2. sta potekala tehnična dneva na OŠ Pivka, namenjena učencem 6ih razredov. Program tehničnega dneva smo oblikovali naravovarstveniki Parka Škocjanske jame, ki z ozaveščanjem širše skupnosti varujemo naravo zaradi nje same in zaradi preživetja ljudi, saj smo od nje življenjsko odvisni. Obenem pa se je učencem v okviru projekta E-NAT2CARE predstavilo značilne ptice in žuželke v okolici Pivke. Spoznali so različne prilagoditve ptic na okolja v katerih živijo, kako lahko iz oblike kljuna sklepamo kakšen je njihov način prehranjevanja ter kje gnezdijo različne vrste. Učenci so spoznali vlogo žuželk v ekosistemu, če omenimo le dve najpomembnejši: kroženje snovi v ekosistemu in opraševanje. Z učenci smo se pogovarjali o opraševalcih in kako nam zagotavljajo nemoteno pridelavo hrane. Otroci so sklenili, da so opraševalci ključni in nenadomestljivi člen v naravnih procesih.
 
Zaradi človeških posegov v okolje ptice in žuželke vedno težje najdejo primerna mesta za svoje razmnoževanje, zato so učenci 6. A in B razreda izdelali gnezdilnice in hotele za žuželke. Po zaključenem ustvarjanju so učenci skupaj z naravovarstveniki iz Parka Škocjanske jame eno od gnezdilnic obesili na drevo v bližini šole. Zaupali so nam, da bodo z veseljem spremljali dogajanje v njeni bližini. Skupaj z njihovo učiteljico tehničnega pouka so napolnili hotele za žuželke z raznolikim naravnim materialom in jim našli primerno mesto v okolici šole. Sedaj imajo divji opraševalci na voljo več zatočišč v okolici OŠ Pivka.

Po zaključenem obisku se nam je učiteljica zahvalila in povedala: » Učenci so se veliko naučili in uživali v izdelovanju tako hotelov za žuželke kot gnezdilnic.« 

En od ciljev projekta E-NAT2CARE in naravovarstvenikov Parka Škocjanske jame je vzbuditi v mladih zanimanje za naravo in varovanje le-te. Glede na besede učiteljice, smo v učencih uspeli zanetiti iskrico zanimanja za naravo.

PSJ I Tehnični dan OŠ Pivka 04  PSJ I Tehnični dan OŠ Pivka 02   PSJ I Tehnični dan OŠ Pivka 05

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)