Strokovno izobraževanje za člane Kluba profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije in druge zainteresirane turistične vodnike

V Parku Škocjanske jame smo 11. in 12. septembra izvedli strokovno izobraževanje za člane Kluba profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije in druge zainteresirane vodnike.

1A
slika 1: Vodja Naravovarstveno nadzorne službe PŠJ Tomaž Zorman med predstavitvijo problematike varstva narave

Izobraževanje je del načrtovanih strokovnih predstavitev mednarodnih designacij UNESCO, MAB in Ramsar turističnim delavcem iz Slovenije. Predstavitev zavarovanega območja, z vidika spoznavanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter potenciala za razvoj trajnostnega turizma, je izhodišče za začetek aktivnega sodelovanja z deležniki in nosilci turističnih dejavnosti v UNESCO Biosfernem območju Kras in porečju Reke.

2A
slika 2: Andrejka Cerkvenik iz Belajeve domačije

Štirinajstim turističnim vodnikom iz cele Slovenije smo predstavili park in možnosti, ki jih nudi ogled širšega območja. Poleg strokovnih znanj in novih informacij, ki smo jih uspešno posredovali, je izjemnega pomena vzpostavljen stik med ponudniki storitev v okolici Škocjanskih jam in zelo uspešnimi izvajalci turističnih programov v Sloveniji.

2bA
slika 3: Samo Šturm in Darja Kranjc z udeleženci izobraževanja med vodenim ogledom ožjega zavarovanega območja parka

Tokrat so v izobraževalnem programu sodelovali: Gostilna Mahnič v Parku Škocjanske jame, Domačija Belajevi, Domačija Vrbin, Turistična kmetija Pr' Betanci, Sadjarska kmetija Biščak ter TIC Ilirska Bistrica, Pokrajinski muzej Koper- grad Prem, Razvojni center Divača, Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača, Muzej slovenskih filmskih igralcev, Turistično, kulturno in športno društvo Urbanščica, Vaška skupnost Suhorje in Krajevna skupnost Ostrožno Brdo, Grad Turn in Rihard Baša s.p.

3A
slika 4: Marko Cerkvenik iz Turistične kmetije Pr Betanci v Betanji

V letu trajnostnega turizma je to naš prispevek k uresničitvi dolgotrajnih pobud po vzpodbudnih rezultatih in skupnem sodelovanju deležnikov ter upravljavcev zavarovanega območja.

4A
slika 5: Drago Kreš iz Gostilne Mahnič v PŠJ

V prihodnje si obetamo sodelovanje tudi z drugimi ponudniki v nadgradnji tovrstnih izobraževalnih dejavnosti.

5A
slika 6: Mag. Vanja Debevec med predstavitvijo UNESCO programov

Pripravila: Vanja Debevec
Fotografije: Darja Kranjc in Vanja Debevec

6A
slika 7: Maja Uljan iz TIC Ilirska Bistrica med predstavitvijo turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica

7A
slika 8: Mateja Kakež iz Pokrajinskega muzeja Koper med predstavitvijo ponudbe na Premu

8A
slika 9: Irena Iskra Miklavčič iz Vrbinove domačije v Paredu

9A
slika 10: Nataša Matevljič iz RRA Divača med predstavitvijo turistične ponudbe Občine Divača

10A
slika 11: Kristjan Rešaver iz Jamarskega društva Divača 

11A
slika 12: Mirjam Frankovič Franetič in Helena Zrnec Vidmar TKŠD Urbanščica Vreme

12A
slika 13: Anton Biščak iz Sadjarske kmetije Biščak Buje

13A
slika 14: Kristina Dekleva in Brigita Volk Vaška skupnost Suhorje

14A
slika 15: Leopolda Tomažič Krajevna skupnost Ostrožno Brdo

15A
slika 16: Irena Penko Grad Turn Gornja Bitnja

16A
slika 17: Rihard Baša Jasen

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)