Redka divja orhideja v parku Škocjanske jame

Pred dnevi so v parku ponovno našli za ta del Krasa redko vrsto orhideje, ki so ji botaniki nadeli nič kaj prijetno ime: Jadranska smrdljiva kukavica, strokovno Himantoglossum adriaticum. V Evropi raste okoli 300 vrst orhidej, v Sloveniji pa je bilo do sedaj najdenih 83 vrst in podvrst.Himantoglossum adriaticum002

Slika: Jadranska smrdljiva kukavica, strokovno ime Himantoglossum adriaticumPri Jadranski smrdljivi kukavici gre za rastlino, ki doseže višino enega metra, cvet sestavlja šest cvetnih listov, srednjemu pa pravimo medena ustna, po katerem je rastlina še najbolj prepoznavna.


Himantoglossum adriaticum003      Himantoglossum adriaticum005

Slika: posamični cvet orhideje. Cvetovi so manjši vendar spodnji del – ustna, lahko doseže dolžino do 7 centimetrov


Toda ali je ta impozantna predstavnica divjih orhidej pri nas res tako redka?  

Biolog v parku Samo Šturm pravi: »Res je. V parku redno spremljamo pojavljanje in uspevanje še posebej vseh zavarovanih rastlinskih vrst, vendar do sedaj nismo bili niti toliko pozorni na morebitne najdbe omenjene orhideje na območju parka Škocjanske jame. To pa zato, ker je znano vrsta precej pogostejša, recimo kar pogosta v slovenskem primorju, torej ne na apnenčasti kraški podlagi. Zato je bilo letošnje odkritje več kot dvajsetih primerkov te orhideje v parku za nas pravo botanično presenečenje.« pravi Šturm.


Prvi je na morebitno pojavljanje jadranske smrdljive kukavice v parku opozoril Jernej Figelj iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ki je med rednimi spomladanskimi monitoringi po krasu je naletel na nekaj botanično zanimivih najdb divjih orhidej.


Seveda je rastlina tudi zaščitena. Kot kvalifikacijska vrsta je Jadranska smrdljiva kukavica opredeljena na območju Natura 2000 KRAS. Šturm dodaja: »Na območju parka Škocjanske jame raste več kot dvajset zavarovanih rastlinskih vrst po uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Ena naših glavnih  prioritet je prav varovanje in ohranjanje rastlinskih vrst, še posebej takšnih z evropskimi direktivami zavarovanih vrst kot je tudi Jadranska smrdljiva kukavica. Zanjo je tako treba določiti območja v katerih se bo ohranjala.


Ob tem je treba pojasniti pojem, s katerim se vedno več operira in sicer, kaj pomeni Natura 2000. »Evropsko omrežje območji Natura 2000 varuje bisere evropske narave. Je vseevropsko omrežje posebnih varstvenih območji razglašenih v članicah EU. Osnovni cilj pa je ohranjanje biotske raznovrstnosti. Omrežje vključuje tako rastlinske in živalske vrste kot tudi njihove življenjske prostore, ki so zavarovani po vsej Evropi. Danes predstavlja enega ključnih stebrov varstva in ohranjanja narave v državah članicah EU,« razloži Šturm. Primerke teh izjemnih rastlin sta spomladi našla Figelj in Šturm med rednim monitoringom po parku.

Natura 2000

Orhideja Jadranska smrdljiva kukavica prestavlja edino rastlinsko vrsto na ožjem območju parka Škocjanske jame, ki je na seznamu Natura 2000 vrst in zato verjetno ni potreba poudarjati, da je v naravi ne smemo nabirati. Saj s tem, ko varujemo naravo, dejansko varujemo kvaliteto okolja za nas ljudi same.


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)