USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, ki je bil s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5 z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, vabi zainteresirane kandidate na usposabljanje in opravljanje izpita za jamske vodnike. Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08). Razpisna dokumentacija je v priloženih pdf dokumentih.

V skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnikom o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08) Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, za vodenje po odprtih jamah.

 

Usposabljanje bo obsegalo 23 ur teorije in 16 ur prakse. Ob zaključku usposabljanja bo potekal preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (4 ure – vsak prispeva svoj delež k skupnemu nastopu v jami). Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na preverjanju usposobljenosti je 95,00 EUR z DDV. Cena preverjanja usposobljenosti (za tiste jamske vodnike, za katere ni nujno, da opravijo usposabljanje, kot to predvideva pravilnik…) je 15,00 EUR z DDV.

 

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

Prijave na usposabljanje, ki bo potekalo od 10.2 2017 do 11.3.2017, sprejemamo do  10.2.2017  po

e-pošti: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti ali na poštni naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

 

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

Rok za prijave na prvi rok izpita (predvidoma 25.3.2017) za preverjanje usposobljenosti je 19.2.2017 na drugi rok izpita (predvidoma 13.5.2017) pa do 17.4.2017.

 

K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten in kateri je poravnal stroške usposabljanja in izpita.

 

Fizičnim osebam, ki že pet let vodijo obiskovalce po jamah, urejenih za turistični obisk, ni treba opraviti usposabljanja za vodenje po jamah, morajo pa opraviti izpit. Dokazila o izpolnjevanju pogojev mora kandidat obvezno priložiti k prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljalca jam in mora biti razvidna iz uradnih evidenc.

 

 Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz obeh delov izpita.

Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.

ROK ZA PLAČILO UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU IN/ALI PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI Rok za plačilo udeležbe na usposabljanju je do 17.3.2017 za preverjanju usposobljenosti za prvi rok drugi rok preverjanja usposobljenosti pa do 10.5.2017.

 

Plačilo naj bo izvedeno na Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Uprava RS za javna plačila, Urad koper, TRR SI56 0110 0603 0254 323 SWIFT BSLJ SI2X  namen: OTHR plačilo usposabljanja in/ali preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike s sklicem 00 11690151 .

 

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN LOKACIJA OPRAVLJANJA TEORETIČNEGA DELA IZPITA:

Kongresno promocijski center Parka Škocjanske jame, domačija Pr' Nanetovh , Matavun št. 8

 

LOKACIJA OPRAVLJANJA PRAKTIČNEGA DELA IZPITA:

Škocjanki jamski splet, začetek v Informativnem centru Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12


Več glej v priloženi dokumentaciji.

Prijavnca izpit ZA JAMSKE VODNIKE2.pdf

PRIMERI VPRAŠANJ IN LITERATURA .pdf

Razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike.pdf

RAZPORED USPOSABLJANJA 2017 tretji popravki.pdf

X Spoštovani,

obveščamo vas, da so Škocjanske jame od 8. 5. 2020 spet odprte za oglede. Več o urnikih in ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa si preberite tukaj.


Dear visitors,

Škocjan Caves are again opened for visits from May 8, 2020. For more information write to #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# or call +386 5 70 82 110.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)