Prvi koraki projekta RoofOfRock

16. in 17. maja je v Zadru potekal prvi sestanek Organa upravljanja projekta RoofOfRock, so-financiranega iz programa Jadranskega čezmejnega programa IPA. Sestanek je organizirala Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA), ki je eden izmed desetih sodelujočih partnerjev na projektu.    Od uradnega začetka projekta je minilo dobrega pol leta in v tem času so aktivnosti že v polnem teku. Odgovorni projektni partnerji za posamezen delovni sklop so predstavili napredek in izvajanje aktivnosti, ki že potekajo. To so predvsem aktivnosti znotraj delovnih sklopov 3 (geološka definicija ploščastega apnenca in apnenec kot mineralna surovina), 4 (ploščasti apnenec kot kulturna dediščina), 5 (ploščasti apnenec kot naravna dediščina) in 6 (zakonodajni okvir). Začrtane so bile tudi smernice in postavljen okvir za izvajanje aktivnosti v preostalih delovnih sklopih (IT in GIS ter izobraževanje deležnikov). Sledila je razprava in usklajevanje različnih mnenj ter reševanje nekaterih težav, ki so se pokazale med dosedanjim izvajanjem aktivnosti. Ob zaključku sestanka je bil postavljen natančen plan dela za prihajajoče obdobje s predvidenimi zadolžitvami in nalogami, pričakovanimi rezultati ter obvezujočimi terminskimi roki izvedbe.

Na sestanku so se nam pridružili tudi trije priznani mednarodni strokovnjaki, ki so bili imenovani v posvetovalno telo projekta (Advisory board of the project). To so izredna profesorica dr. Lucija Ažman Momirski iz ljubljanske Fakultete za arhitekturo, dr. Mateja Golež iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije in dr. Joško Belamarić iz hrvaškega Inštituta za umetnostno zgodovino. Njihova vloga v projektu je nadzor nad izvajanjem posameznih aktivnosti, pregled nad rezultati ter svetovanje oziroma podajanje koristnih usmeritev za še boljše izvajanje projekta v nadaljevanju. Nad predstavljenim delom, vsebino in cilji projekta so bili zadovoljni, predvsem jih je navdušila njegova širina in interdisciplinarnost.

Novice v zvezi s projektom je mogoče po novem spremljati preko socialnega omrežja Facebook (RoofOfRcok), v kratkem pa bo zaživela tudi spletna stran (www.roofofrock.eu).

Naslednji sestanek organa upravljanja bo predvidoma septembra v hrvaškem Dubrovniku.

Pripravila: Karmen Peternelj     

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)