Predstavitev rezultatov delavnic Spoznavamo in analiziramo kakovost vode izpod Snežnika

V sredo, 4. februarja, je Park Škocjanske jame v sodelovanju z osnovnimi šolami Antona Žnideršiča in Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice ter Podgora iz Kuteževega organiziral predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, ki so ga učenke in učenci osnovnih šol opravljali jeseni leta 2014 v sklopu projekta Škocjan - Risnjak. S predstavitvami dragocenih spoznanj iz analiz kakovosti vode v potokih in izvirih, ki so pomembni lokalni viri pitne vode na Bistriškem, smo obeležili tudi svetovni dan mokrišč.    Slika 1: Borut Peric predstavlja čezmejni projekt Škocjan – Risnjak.

Udeležence sta uvodoma pozdravila Karmen Šepec, ravnateljica OŠ Antona Žnideršiča, gostiteljice dogodka, ter direktor Parka Škocjanske jame Stojan Ščuka. Pohvalila sta dolgoletno plodno sodelovanje osnovnih šol in parka ter poudarila nujnost ozaveščanja mladih o pomenu varovanja okolja ter zlasti o zaščiti lokalnih vodotokov in vodnih virov.
Ker 2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč, smo si v nadaljevanju ogledali krajši dokumentarni film Dragocena mokrišča, ki ga je v okviru projekta Wetland pripravil Izobraževalni program TV Slovenija. V filmu so predstavljeni različni tipi mokrišč ter nekateri najznačilnejši primeri v Sloveniji. Poudarjena je izjemna naravovarstvena vrednost mokrišč, ki delujejo kot zbiralniki za zadrževanje poplavnih voda, narave čistilne naprave ter zlati kot življenjska okolja z veliko biotsko raznovrstnostjo. V filmu so predstavljene tudi Škocjanske jame, ki skupaj s podzemnim tokom Reke veljajo za eno najdaljših kraških podzemnih mokrišč v Evropi.
   Slika 2: Mlade raziskovalke z OŠ Dragotina Ketteja predstavljajo rezultate svojih analiz.

Po ogledu filma je Borut Peric predstavil projekt Škocjan-Risnjak, ki se sofinancira v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. V okviru projekta partnerji izvajajo raziskovalne, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti, s katerimi želijo postaviti temelje za bolj dolgoročno in trajnostno upravljanje vodnih virov na čezmejnem območju med parkoma Škocjanske jame in Risnjak. Ker si v Parku Škocjanske jame želimo k razmišljanju o pomenu varovanja vodnih virov pritegniti zlasti mlade, smo pripravili in izvedli delavnice, s katerimi smo učence osnovnih šol vključili v dejavno spremljanje kakovosti lokalnih voda. Učenci so ob pomoči delovnih listov na terenu spoznavali značilnosti kraških vodonosnikov, opravili meritve kakovosti vode na izbranih vodnih izvirih in vodotokih ter rezultate v učilnicah tudi analizirali in interpretirali.    Slika 3: Učenke, učenci in učiteljice so prejeli zaslužena priznanja.

V nadaljevanju so mladi raziskovalci predstavili svoje delo in dragocena spoznanja. Učenci so oktobra 2014 v skupinah analizirali vzorce vode iz štirih lokalnih vodnih virov: Hrvatice, Vrbovski potok, Bistrica in Podstenjšek. Na terenu so izmerili vsebnost izbranih pokazateljev kakovosti vode: nitratov, nitritov, fosfatov, amonija ter kisika. Kakovost vode z izvirov so primerjali s kakovostjo vzorcev vode iz potokov pod naselji ter iz reke Reke. Na ta način so ne le spoznavali čistost vode na samih izvirih, pač pa tudi dejstvo, da se kakovost vode ob neurejenih izpustih odpadne vode ali ob vnosu drugih onesnaževalcev lahko na kratki razdalji občutno poslabša. Kot je bilo razvidno iz njihovih poročil, je voda, ki izvira izpod Snežnika, zelo čista, medtem ko je voda v vodotokih pod naselji različne kakovosti, a v glavnem že občutno onesnažena. Učenci so na delavnicah tako prišli do dragocenega spoznanja, da tudi čista izvirska voda ni zajamčena. Ker so zaledja bistriških vodnih virov kraška, so namreč ti viri zelo ranljivi za onesnaženje. Voda iz kraškega površja odteka v podzemlje skoraj neposredno, zaradi česar imajo vodotoki zelo majhno samočistilno sposobnost. Kot so ugotovili tudi učenci, je varovanje zaledij kraških vodnih virov zato zelo pomembno.
Podrobnejši opisi izsledkov raziskovalnega dela so zbrani v zloženki, ki smo jo ob tej priložnosti izdali v slovenski in angleški jezikovni verziji v Parku Škocjanske jame. V elektronski obliki si obe jezikovni različici lahko ogledate in snamete s podstrani projekta Škocjan-Risnjak.
Ob zaključku dogodka smo v zahvalo za sodelovanje učenkam, učencem in učiteljicam podelili zaslužena priznanja. Veseli nas, da se je predstavitve raziskovalnega dela osnovnošolcev udeležilo preko 80 domačinov.

Pripravil: Borut Peric
Fotografije: Matej Vranješ  

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)