Pot vodnih zakladov- Urejena vodna pot Famlje – Dane

Odkrivanje edinstvenih vodnih zakladnic - kalov, štirn, vodnih zbiralnikov, izvirov, potočkov, ogled ledenice, Velike vode in še veliko drobnih, a dragocenih vodnih biserov, posutih na edinstvenem območju, kjer se apnenčasta planota Krasa sreča z flišnatimi slemeni Brkinov, je le del namigov za obisk nove 12 km pohodne poti med Famljami in Danami, ki je nastala v okviru projekta Ureditev vodne poti Famlje - Dane.    Z omenjenim projektom se je društvo Urbanščica iz Famelj v sodelovanju z društvom Mejame iz Dan ter ostalimi partnerji (Občina Divača, Park Škocjanske jame, TD Škocjan) prijavilo na javni razpis LAS Krasa in Brkinov v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (program Leader). Na razpisu so uspeli in v okviru projekta ročno in strojno uredili del trase poti, očistili dva vodna vira in pripravili bogato promocijsko gradivo z novo celostno grafično podobo.

Prvi pohodniki bodo novo traso pohodne poti lahko preizkusili drugo soboto v septembru v sklopu praznovanja Kačišn´ce 2009, ko bo pot v soorganizaciji TKŠD Mejame iz Dan uradno in tudi slavnostno odprta.
   Zakaj ideja po skupnem projektu? Kaj imata pravzaprav skupnega Famlje in Dane?
1. Obe vasi imata turistično, kulturno, športno društvo, v Famljah je to TKŠD Urbanščica, v Danah je to TKŠD Mejame.
2. obe imeni sta povezani z naravo oz. naravno dediščino: v Famljah je to značilna Urbanščica, narcisa oziroma majolka, v Danah je to izjemna dediščina naravnih mostov in bogatega podzemnega sveta, ki ga je in ga še oblikuje voda.
3. Obe vasi ležita na obrobju Parka Škocjanske jame in sta tako rekoč v kontaktu s Krasom in Brkini
4. Obe vasi se trudita gospodarno upravljati z naravo in naravno dediščino v svojem okolju in jo v najlepši podobi zapustiti tudi prihodnjim rodovom
5. V okolici obeh vasi so obnovljeni kali ter pisana paleta drugih vodnih zakladov.

Dovolj razlogov, da se ti dve društvi povežeta, saj sta bili pravzaprav že pred projektom v marsičem povezani, le urejena pot je manjkala med njima. Pa tudi ta ovira je sedaj presežena. Nastala je torej pot prijateljstva dveh društev, ki se bo še utrjevalo z organiziranimi pohodi, kjer se bosta enkrat letno izmenjevali izhodiščni točki pohoda. Seveda bodo možni po predhodnem dogovoru z društvoma (TKŠD Urbanščica – Mirjam Frankovič Franetič (031 817 676), TKŠD Mejame – Jožko Valečič (031 652 769) tudi organizirani ogledi poti za skupine in posameznike.
   Kratka predstavitev projekta

Izhodišča za projekt:
Preučevanje vodnih virov na stičišču kraškega in brkinskega sveta ter način njihove uporabe nekoč in danes sta bili izhodiščni spodbudi za globlje razmišljanje o pomenu in odgovornosti ohranjanja neprecenljivega vodnega bogastva tudi za prihodnje generacije. Ureditev vodne poti je tako priložnost za kakovostno seznanitev lokalnega okolja pa tudi širšega prostora o pomembnosti trajnostnega upravljanja z vodnimi viri na občutljivem pretežno kraškem območju.

Cilj projekta
Glavni cilj projekta ureditve vodne poti je osveščanje javnosti o pomenu in vlogi lokalnih vodnih virov v vsakdanjem življenju ter ohranjanje biotske raznovrstnosti posameznega mokrišča. Zasnova poti omogoča direktno izkušnjo na terenu ter spoznavanje naravne in kulturne dediščine obiskovalcev z neposrednim doživetjem.


Besedilo: Andrejka Cerkvenik   

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)