Podpisana pogodba za začetek obnove turističnih poti v Škocjanskih jamah

Potem ko je v mesecu maju park Škocjanske jame z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo za investicijo, ki so jo poimenovali: »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Perka Škocjanske jame v Matavunu«, je bila v torek v promocijsko kongresnem centru parka podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del - družbo CPK d.d.    Omenjeno investicijo, katere pogodbena vrednost znaša 924.981,32 evrov z vključenim DDV, bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in se bo izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež ESRR 85%, delež proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih stroškov.    Pripravljalna dela se bodo začela julija, dejanska dela v Svetinovi in Rudolfovi dvorani pa morajo potekati po končani gnezditvi netopirjev od začetka avgusta do sredine oktobra. Dela v Tihi jami se bodo izvajala med januarjem in majem 2014, v Šumeči jami pa od avgusta do konca oktobra 2014, ko mora biti zaključena celotna investicija.    Dela v jami bodo obsegala celovito zamenjavo osvetlitve jame z LED svetili in trakovi, kar bo nudilo diskretno svetlobo tlakovanih poti in ambientalno osvetlitev jamskih dvoran, kapnikov ter kanjona Reke. Z novo razsvetljavo bodo bistveno zmanjšani negativni vplivi na rast alg in mahov v jami ter zmanjšali porabo električne energije in s tem stroške osvetlitve do 70 %.
V sklopu investicije bodo urejene turistične poti, stopnice, podporni zidovi in odvodnjavanja na vseh tistih delih, kjer še ni bila izvedena obnova poti, zamenjana pa bo tudi kovinska ograja z novo, tako imenovano »Škocjansko ograjo« iz peskanih inox stebričkov in prečk v skupni dolžini cca 900 m.


fotografije: Borut Lozej    

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)