Park Škocjanske jame vključen v nov mednarodni projekt

Na drugem javnem razpisu za standardne projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007 – 2013, ki ga delno financira Evropska unija iz Instrumenta za predpristopno pomoč, je bil v sklopu 2. prednostne naloge, pod ukrepom 2.2. (upravljanje naravnih in kulturnih virov ter preprečevanje naravnih in tehnoloških tveganj) odobren mednarodni projekt »RoofOfRock« - apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž zakraselega dela Jadranske obale, katerega skupna vrednost znaša kar 2.278.133,31 €.    V projektu skupaj sodeluje 10 partnerjev iz štirih držav. Med domačimi inštitucijami sta poleg Parka Škocjanske jame še Geološki zavod Slovenije, ki je tudi vodilni partner, in Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem, iz sosednje Italije Univerza v Trstu in Občina Dolina, iz Hrvaške Agencija za razvoj Splitsko-Dalmatinske Županije (RERA), Razvojna agencija Zadarske Županije (ZADRA), Razvojna agencija Dubrovačko-Neretvanske Županije (DUNEA) ter Istarska razvojna agencija (IDA) iz Bosne in Hercegovine pa Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG).

Projekt bo trajal 36 mesecev; od oktobra 2012 do septembra 2015. Njegov glavni cilj je izdelati definicijo ploščastega apnenca ter demonstrirati in promovirati pravilno izrabo in trajnostno rabo gradbenega kamna vzdolž celotne kraške jadranske obale. V času trajanja projekta se bo med drugim analiziralo in predstavilo splošne značilnosti apnenca, ki se je že v preteklosti uporabljal kot gradbeni material, opravilo natančno geološko analizo proučevanih območij ter predstavilo ploščasti apnenec kot del naravne in kulturne dediščine.


Park Škocjanske jame bo sodeloval v vseh delovnih sklopih, odgovoren pa bo predvsem za izvedbo analize obstoječe zakonodaje in standardov, ki veljajo v posameznih državah na tem področju ter pripravil priporočila glede skupne zakonodaje in smernice za trajnostno rabo ploščastega apnenca kot gradbenega kamna. V okviru projekta bosta vzpostavljeni tako spletna kot mobilna GIS aplikacija, ki bosta temeljili na skupni bazi na novo pridobljenih podatkov. Posebnost mobilne aplikacije bo ta, da bo z njeno pomočjo mogoče pregledati 25 primerov dobrih praks uporabe apnenca v 5 izbranih krajih, ki se jih bo podrobno geološko analiziralo. V času izvajanja projekta bo organizirana serija delavnic namenjenih zainteresirani publiki, okrogla miza za predstavnike snovalcev skupne zakonodaje iz vseh sodelujočih držav, izdelalo se bo priročnik za strokovno in več publikacij za širšo javnost ter geološko karto obravnavanega območja.

Besedilo: Karmen Peternelj, koordinatorka projekta »RoofOfRock« v Parku Škocjanske jame     

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)