Odprtje promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh

S koncem novembra svoja vrata odpira nov promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, ki je svoj prostor našel v obnovljenem kulturnem spomeniku v Matavunu. Na odprtju je sprogovoril generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo mag. Marjan Hribar.    Hiša je v preteklosti služila kot točilnica, gostilna in prenočišče za turiste ter predstavlja pomembno kulturno dediščino v parku, za katero velja poseben režim.
Projekt, ki je obsegal prenovo stavbe, je bil pripravljen v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter drugih strokovnih podlag, ki so jih podali strokovnjaki s področja arhitekture, etnologije in gradbeništva. Ker gre za kulturni spomenik, je obnova obenem temeljila na ohranjanju in nadgradnji kulturne sporočilnosti stavbe, ki izhaja iz podrobno raziskane bivanjske dediščine, zaradi katere je bila zaščitena. Ta je ostala prisotna tudi po obnovi objekta.
Prostori v pritličju in nadstropju bodo namenjeni obiskovalcem in skozi stalne in občasne razstave in opremo prostorov predstavljali svojevrsten prikaz zgodovine kraja in življenja ljudi. Kongresno promocijski center Matavun 8 bo združeval elemente kulturne dediščine in kakovosti bivanjskega prostora, ki so značilne za Kras ter obenem z moderno tehnologijo v skladu s predpisanimi standardi, omogočal izvajanje kongresne, izobraževalne in promocijske dejavnosti v parku za obiskovalce.
Pogodbena vrednost gradbenih del sklenjena s podjetjem Makro 5 GRADNJE d.o.o., je znašala 662.292,11 €. Pogodbena vrednost strokovnega nadzora gradnje, ki ga je izvajalo podjetje Elita I.B., d.o.o., je 19.950,00 €. Pogodbena vrednost dobave opreme in pohištva podjetja Lesnina MG je znašala 272.523,12 €.
   Obnovljeni center predstavlja zadnji sklop operacije »Vlaganja v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame« je potekala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva«.    Prenovljen kulturni spomenik bivanjske dediščine tako sedaj odpira vrata manjšim kongresom, konferencam, seminarjem, usposabljanjem in drugim srečanjem, izobraževanjem, tematskim delavnicam, razstavam in najrazličnejšim dogodkom ne le na lokalni, ampak tudi na svetovni ravni. Namenjen je vsem generacijam na različnih področij s posebnim poudarkom na uresničevanju poslanstva parka in programov v katere je ta vključen.
Prostori in vrt pa bodo na voljo tudi za obeležbo posebnih priložnosti kot so protokolarni in drugi sprejemi, poroke in svečani jubileji.
Obiskovalci bodo lahko uporabljali tudi knjižnico z arhivom, v kateri bo na razpolago ohranjeno gradivo in knjige najdene v objektu pred obnovo, literatura, ki se navezuje na Park Škocjanske jame in klasični Kras, ter ostala literatura povezana z varstvom narave in kulturne dediščine v svetovnem merilu.
Hiša bo nudila priložnost za vzpostavitev sistema izobraževanja za izvajanje mednarodnih konvencij na širšem območju JV Evrope in bo delovala kot izobraževalni in promocijski center Biosfernega območja Kras. Predstavljala bo središče za zagon in izvajanje številnih obveznosti v sklopu UNESCO medvladnega programa MAB - Človek in biosfera, ki stremi k rabi svetovne mreže biosfernih območij kot laboratorijev za trajnostni razvoj, ter služila povezavi mokrišč svetovnega pomena Ramsarske konvencije.
Glede na vse našteto se bo torej s pridobitvijo novih prostorov Promocijsko-kongresnega centra Pr Nanetovh še dodatno razširila turistična ponudba parka Škocjanske jame.


Pripravila Sidonija Mozetič
Fotografije Borut Lozej
   

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)