Naravovarstveni nadzorniki bodo ukrepali

Naravovarstveni nadzorniki v parku so v zimskih mesecih opravili izobraževanje in izpit iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku. To pomeni da so kot nadzorniki parka polno usposobljeni in imajo pooblastilo na podlagi Zakona o prekrških. Torej lahko kršitelje kaznujejo na podlagi Zakona o regijskem parku Škocjanske jame in drugih pravnih aktov.    Zaradi povečanega pritiska na park zadnjih let bo poleg opozarjanje tudi izrekanje glob za prekrške eden od ukrepov varstva narave in okolja in edine slovenske lokacije svetovne dediščine. Pričakujte je torej poostren nadzor, ki pa naj bi seveda prerasel v boljše sodelovanje med obiskovalci, domačini in naravovarstveniki in ne v kaznovanje.

Po Zakonu o regijskem parku Škocjanske jame (Ur.l.RS št.57/1996 ZRPSJ) je v parku določenih vrsta prepovedi ali priporočil. V primeru kršitev pa imajo tudi finančne posledice (globo) za storilce prekrškov. Kot primer kršitve omenjenega zakona je npr. :

- prepovedano kuriti ogenj ali pripravljati žerjavico na prostem ali v bližini gozda, razen na urejenih kuriščih,

- na območju naravnih spomenikov pa med drugim izkopavati, nabirati in odnašati posamezne primerke rastlinskih vrst,

- metati kamenje in druge predmete v jamska žrela ali vhode in prepade.

Za omenjene prekrške se lahko kaznujejo posamezniki z globo 208,65 EUR.


   Detajl uniforme.

Obstajajo pa tudi drugi pravni akti po katerih je npr. prepovedana(o):
- vožnja v naravnem okolju
- za vožnjo, ustavljanje, parkiranje ali organiziranje vožnje z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti
- vožnja s kolesi izven za to predvidenih poti,
- nabiranje ali namerno uničevanje gob vseh vrst samoniklih gliv vosrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih.

ki predpisujejo globe različnih vsot.

Več o tem:
Zakon o prekrških
(Uradni list RS, št.7/03 - 108/09 (ZP-1 F))
Zakon o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 96/04, ZON)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame
(Uradni list RS, št. 57/96, ZRPSJ)
Zakon o varstvu podzemnih jam
(Uradni list RS, št. 2/04, ZVPJ )
Uredba o varstvu samoniklih gljiv
(Uradni list RS, št.57/98)
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
(Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01)
Odredba o pogojih za snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka Škocjanske jame
(Uradni list RS, št.11/98,33/98)


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)