Projekt ZA KRAS kandidira za evropsko nagrado Natura 2000

Naš Kohezijski projekt ZA KRAS s katerim smo obnovili oziroma vzpostavili nove površine najbolj ogroženih habitatnih tipov na Krasu, med katerimi po ogroženosti in pomembnosti izstopajo travišča, z ostalimi slovenskimi kohezijskimi projekti za obnovo narave skupno kandidira za evropsko nagrado Natura 2000.
Evropska komisija je prejela skupno 96 prijav na evropsko nagrado Natura 2000 iz 25 držav članic. Iz Slovenije prihajajo štiri prijave. Našo skupno prijavo kohezijskih projektov za obnovo narave je prijavilo naše Ministrstvo za naravne vire in prostor. Evropska komisija bo do pomladi 2024 ocenila prejete prijave. Katere se bodo uvrstile v ožji izbor, bodo objavili marca. Takrat bomo lahko vsi tudi glasovali za izbrane.

S projektom ZA KRAS, vrednim skoraj 3,5 milijona Evrov smo na območju Nature2000 Kras:
  • vzpostavili mirne con v namene zaščite ptic ostenij, netopirjev in hroščev na 8ha zemljišč,
  • izoloirali preko 100 km srednje napetostnih daljnovodov na območju od Sežane do Podgorja za zaščito velike uharice pred elektro udari, izdelali telemetrično raziskavo gibanja velikih uharic, izvajali prenos gnezdenja preko živih kamer,
  • z razgozdovanjem vzpostavili 108 ha novih traviščnih življenjskih prostorov ter posneli kratki izobraževalni film o problematiki širjenja gozda na Krasa,
  • zgrajen je bil kanalizacijski sistem za vasi Škocjan, Matavun in Betanja; Divaška jama je bila očiščena pepela parnih lokomotiv, zaprta je bila jama v Matarskem podolju z namenom preprečevanja krivolova jamskih živali,
  • obnovljena sta bila kala v Matavunu in Rodiku, vsakoletno poteka akcija preprečevanje povozov dvoživk na cesti Ribnica - Divača,
  • obnovljena je bila biološka zbirka v Parku in izdana monografija o Naturi 2000 Kras, postavljene so bile izobraževalne table na temo varovanja biotske raznovrstnosti.
Za Kras DJI 0195 mala  Za KRas vrtni strnad Mihelič   Za KRas DSC 4695 mala

Več o projektu in ostalih aktualnih projektih si lahko preberete na naši spletni strani, v zavihku PROJEKTI IN RAZISKAVE

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)