Kali

V petek, 23. 1. 2009 smo v Parku Škocjanske jame gostili strokovnjaka iz Zavoda za varstvo narave, OE Nova Gorica, Klavdija Bajca.    slika 1: Vanja Debevec Gerjevič nagovarja udeležence

Domačinom, krajanom vplivnega območja in Parkovcem je razložil kaj so to območja Natura 2000 in predstavil projekt »1001 kal – 1001 zgodba o življenju« , ki je potekal med leti 2005 in 2007. Njegov cilj je bilo vzdrževanje mreže vodnih biotopov in s tem ohranjanje populacije velikega pupka in hribskega urha na Natura 2000 območjih. Zato so izvajalci projekta zbirali podatke o kalih in življenju v njih, izobraževali o pomenu kalov in širili znanja, potrebna za obnovo in vzdrževanje kalov ter obnovili ca. 15 kalov.    slika 2: Klavdij Bajc med razlago Nature 2000

V duhu projekta je tudi nam Bajc, sicer post festum, podrobneje razložil zakaj in kako varujemo kale kot posebne vodne zbiralnike prisotne na Krasu in Brkinih, ki so ne malokrat zavarovani kot naravne vrednote. To velja tako za naša dva kala v Škocjanu in Matavunu, kot tudi za kal na območju vasi Huje, od koder so bili udeleženci predavanja, ki so od strokovnjaka izvedeli, da morajo zato o nameri za čiščenje najprej obvestiti Zavod RS za varstvo narave in se ga, po prejemu soglasja, lotiti v zimskem času tako, da bo ohranitev varovanih vrst zagotovljena.
Obenem je bila večkrat poudarjena škodljivost zlatih ribic za kal in življenje v njem. Te akvarijske ribe iz kalov preženejo domače živalske vrste od kačjih pastirjev, drugih žuželk do žab, pupkov in urhov. Izpostavljeno je bilo, da so kali tako naravna kot kulturna vrednota, ki je bila že tik pred uničenjem in je s projektom dobila novo funkcijo v življenju in ponudbi vasi.
   slika 3: Zainteresirani poslušalci

V sklopu projekta je nastal poučen film, ki med drugim prikazuje obnovo kalov z uporabo posebne folije za preprečevanje odtekanja vode, kar so nekoč zagotavljale krave, ki so teptale ilo na dnu. Tudi tega smo si ogledali.
Večer je minil v prepričanju, da je kale potrebno varovati in ohranjati tudi na našem zavarovanem območju ter z dogovorom o skupnem iskanju strokovne pomoči za njihovo čiščenje in obnovo.

Pripravila: Darja Kranjc
Fotografije: Darja Kranjc

 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)