Igrano dokumentarni film Škocjanska okapnca - jama in poti njenih raziskovalcev

Z letošnim letom smo aktivno začeli izvajati projekt financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje, ki ga na področju Krasa vodi LAS Krasa in Brkinov v okviru RPP Krasa in Brkinov 2007-2013. Projekt je namenjen promociji in izobraževanju za zagotavljanje primerne rabe naravne in kulturne dediščine. Obsegal bo igrano dokumentarni film in foto arhiv slik območja Parka škocjanske jame.    Razlogi za projekt so predstavitev Škocjanskih
jam in okolice , ki so vpisane na seznam svetovne dediščine in mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije in kot območje MAB, kjer so se raziskovalci s pomočjo domačinov, katerih primarna dejavnost je bila kmetijstvo, podajali v raziskovanje neznanih delov jamskega okolja.

   Namen in cilj
Širši pomen za skupnost je v tem, da bo ta predstavitev pripomogla pri ozaveščanju domačinov in ostale javnosti o pomenu, naporih, potrebi po varovanju, novih produktih, trajni rabi virov in promovirala območje ter pripomogla k razpoznavnosti, kar predstavlja dodano vrednost območja. Podzemno izginjanje reke v podzemlje s svojo skrivnostnostjo buri duhove že od pradavnine. Raziskovanje pa še vedno ni zaključeno. Domačini-jamarji se še vedno podajajo v podzemlje in z novimi tehničnimi pripomočki raziskujejo podzemlje s potapljanjem v včasih nedostopne predele – sifone. Smo tik pred novim velikim odkritjem o katerem so sanjali že pred stoletji, ko je volja, tehnika in razum sposoben premagati še zadnje ovire pri povezavi Škocjanskih jam s Kačno jamo, ki ju ločuje samo še približno 500 metrov neraziskanih rovov. S povezovanjem obeh jamskih sistemov bomo dobili največji jamski sistem v Sloveniji. Prakso varovanja jam in okolja lahko tako prenesemo na tranzicijsko območje parka oz. na širše območje lokalne skupnosti – občine Divača. Film bo pokazal da je podzemlje eno in pravzaprav enako ter med seboj povezano in zelo odvisno od naših dejavnosti , ki morajo biti take, ki zagotavljajo trajno rabo virov… Cilj projekta je tudi ozaveščanje o pomenu in ranljivosti jamskega sistema in neločljivi povezanosti površja in podzemlja. Prepoznavnost in poistovetenje s podzemljem s pomočjo filma je dodana vrednost. Film je kot medij izjemen pri predstavitvi širši javnosti povsem skritega podzemlja, ki sicer ni dostopno.

Pripravil: Tomaž Zorman  
X Spoštovani,

obveščamo vas, da so Škocjanske jame od 8. 5. 2020 spet odprte za oglede. Več o urnikih in ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa si preberite tukaj.


Dear visitors,

Škocjan Caves are again opened for visits from May 8, 2020. For more information write to #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# or call +386 5 70 82 110.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)