ENGREEN 2 - Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni krajini Italije in Slovenije

S septembrom 2023 se je pričel izvajati čezmejni projekt ENGREEN 2 – KAPITALIZACIJA KREPITVE ZELENE INFRASTRUKTURE V ČEZMEJNI KRAJINI IT-SI. Gre za projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki bo potekal do 31. avgusta 2025.

Glavni cilj projekta je spodbujanje čezmejnega sodelovanja za izboljšanje varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture na programskem območju Italije in Slovenije. Ta cilj bo dosežen s kapitalizacijo rezultatov in učinkov predhodnega projekta ENGREEN, njihovim prenosom na nove partnerje, deležnike in nova področja.

Programsko območje je izredno bogato in raznoliko z vidika biotske raznovrstnosti in habitatov, tu je prisotnih tudi veliko naravnih parkov in rezervatov, območje Krasa pa ima širši mednarodni pomen zaradi kraških pojavov in bogate kulturne dediščine. Projekt naglašuje, da bi bilo treba tako raznolike naravne vire pozorno varovati pred naravnimi nevarnostmi in onesnaževanjem.

Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena, saj so na obeh straneh meje edinstveni ekosistemi in le z ustvarjanjem sinergij bo mogoče zagotoviti tako zaščito, kot jo potrebujejo. Z izvedbo pilotnih akcij in komunikacijske kampanje bomo pripomogli k utrjevanju in uporabi rezultatov ter spodbujali vključevanje dobrih praks v javne politike, ki zagotavljajo pozitivno spremembo trenutnega stanja. Pripravljene bodo skupne smernice za učinkovito upravljanje zelenih infrastruktur (kot so kali in ledenice) z vključitvijo navodil za njihovo uporabo. Potekalo bo izobraževanje in ozaveščanje z namenom krepitve znanja o biotski raznovrstnosti in zelenih infrastrukturah za uresničevanje varstva okolja.

V okviru projekta bomo znotraj Parka Škocjanske jame obnovili en kal, organizirali pa bomo tudi dogodke in delavnice, kjer bomo ozaveščali strokovno in širšo javnost o pomenu zelenih infrastruktur. 
ENGREEN2 IMG 20220616 mala  ENGREEN2 Yellow bellied toad Hribski urh

V projektu sodelujejo štirje partnerji iz Slovenije in Italije:
  • Park Škocjanske jame, Slovenija (vodilni partner)
  • Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina
  • GAL Venezia Orientale
  • Občina Hrpelje-Kozina


Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.ita-slo.eu/sl/engreen-2

Projekt sofinancira program čezmejnega sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. 

ENGREEN2 Interreg ITA SLO logo RGB colour 300PX

 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)