E-NAT2CARE - Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru

S septembrom 2023 se je začel čezmejni projekt, E-NAT2CARE - Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru, katerega osnovni namen je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do kraške pokrajine, značilnih za programsko območje Interreg VI-A Italija-Slovenija (na območju pokrajin Veneto in Furlanija-Julijska krajina ter Zahodne Slovenije). Gre za dvoletni projekt v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Projekt E-NAT2CARE je nadaljevanje odličnih rezultatov projekta NAT2CARE iz preteklega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Gozdovi, ki jih sestavljajo stara drevesa z dupli in vsebujejo večje količine odmrle lesne mase, sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Taki gozdovi so zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. S tem so ogrožene tudi številne vrste, ki tak gozd potrebujejo za preživetje. Po drugi strani se kažejo vse večje potrebe po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

Specifični cilji projekta E-NAT2CARE:
  • vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. Ti pristopi bodo omogočali usklajeno zbiranje pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju. Tako pridobljene informacije so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov, ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.
  • okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah. To bomo dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa ter razvili sistem za vrednotenje ekosistemskih storitev in orodij za opredelitev ekonomskega zneska za oblikovanje sheme plačila za ekosistemske storitve, s poudarkom na vodah.
  • krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo, na lokalnem in regionalnem nivoju z namenom razkriti izjemno biotsko raznolikost širšega čezmejnega prostora, krepiti razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih.
E NAT2CARE Gozd AŽKosi  E NAT2CARE EKozlicek alpski DTome

Partnerji projekta, ki bo trajal do 2025 so:
  • Nacionalni inštitut za biologijo (kot vodilni partner) (NIB)
  • Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie (PNPG)
  • Park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ)
  • Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali (UNIUD)
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT)


Več o projektu je dostopnih na povezavi: https://www.ita-slo.eu/en/e-nat2care 

ENAT2CARE Interreg ITA SLO logo RGB colour 300PX

 


 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)