Čezmejna strokovna ekskurzija s študenti Univerze na Primorskem

Park Škocjanske jame je 14. in 15. oktobra 2014 v okviru projekta Škocjan-Risnjak organiziral dvodnevno strokovno ekskurzijo za študentke in študente Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Devetnajst študentk in študentov ter učitelja dr. Valentina Grubar Brečko in dr. Gregor Kovačič so dva dni spoznavali zavarovani območji Parka Škocjanske jame in sosednjega Nacionalnega parka Risnjak, s posebnim poudarkom na hidrogeoloških značilnostih in problematiki upravljanja z vodami.
Prvi dan so študentje obiskali Park Škocjanske jame. Borut Peric jim je predstavil osnovne značilnosti in razvoj zavarovanega območja ter posebej izpostavil pomen širšega vplivnega območja parka. Meje vplivnega območja se v veliki meri prekrivajo s porečjem reke Reke ravno zaradi tega, ker upravljanje z vodami na tem območju bistveno vpliva na kvaliteto vode in s tem ekološke razmere v samih Škocjanskih jamah. Sledil je daljši obisk Škocjanskih jam v smeri toka reke Reke: skozi ponor, mimo Velike in Male doline v podzemni kanjon Reke (Šumeča jama) ter nato čez Cerkvenikov most, skozi Tiho jamo in umetni predor nazaj na plano. Ob poti so študenti spoznavali hidrološke in geološke posebnosti jame, jamsko floro in favno, arheološko najdišče v Tominčevi jami ter zgodovino raziskovanja jam. 

Po kosilu smo se povzpeli na kraški masiv Snežnika, ki je zaledje pomembnih izvirov pitne vode nad dolino reke Reke, pa tudi v ostali okolici gorskega masiva. Na vrhu Bele ovce (1029 m.n.v) nam je geolog Ladislav Placer predstavil geološki razvoj in zgradbo zaledja kraških virov, posebej pa tudi nastanek nedavno odkritega fosilnega plazu, ki velja za enega največjih odkritih rotacijskih plazov na svetu. Študenti so se seznanili tudi s hidrološkimi značilnostmi območja ter z raziskavami (sledilni poskus), ki jih v okviru projekta izvaja Inštitut za raziskovanje krasa iz Postojne. Po povratku smo si v Ilirski Bistrici ogledali še izvir Bistrice, kjer nam je hidrogeolog Gregor Kovačič predstavil značilnosti najpomembnejšega lokalnega vodnega vira ter poudaril pomen ustrezne zaščite kraških vodnih virov. 

Drugi dan smo s študenti obiskali partnerje projekta v Narodnem parku Risnjak. V prostorih uprave nas je pozdravil direktor parka Miljenko Gašparac in nam predstavil osnovne značilnosti zavarovanega območja. Matej Vranješ je študentom opisal čezmejni projekt Škocjan-Risnjak, njegove glavne cilje, aktivnosti in namen. Sanja Žagar je podrobneje predstavila aktivnosti Narodnega parka Risnjak v okviru projekta, zlasti načrtovano speleološko raziskovanje izvira Kolpe ter ureditev novega informacijskega središča. Zaradi vremenske ujme (poplavljene ceste in poti) obisk izvira Kolpe ta dan žal ni bil mogoč, smo pa s študenti obiskali primere slikovitih ponorov, skozi katere voda iz kraške planote podzemno odteka v smeri izvira Kolpe. Za zaključek nas je Tanja Ranković vodila po učni poti Leska, kjer so študenti spoznali naravno in kulturno dediščino parka ter redne aktivnosti monitoringa, ki jih izvajajo sodelavci parka.


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)