Čezmejna ekskurzija slovenskih in hrvaških študentov

Park Škocjanske jame in Narodni park Risnjak (NPR) sta v okviru čezmejnega projekta Škocjan-Risnjak 26. in 27. maja organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo za slovenske in hrvaške študente. Študenti Geotehniške fakultete iz Varaždina in Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane so dva dni spoznavali zavarovana območja obeh parkov, še posebej teme, povezane s trajnostnim upravljanjem vodnih virov v porečju reke Reke ter zaledju izvira Kolpe.
Prvi dan sta na sedežu NPR v Crnem Lugu predstavnika parka Sanja Žagar in Dragan Turk študentom predstavila osnovne značilnosti zavarovanega območja ter sistem njegovega upravljanja. Pred odhodom na teren je Ranko Biondić z Geotehniške fakultete podrobneje predstavil hidrogeološke značilnosti zaledja izvira reke Kolpe ter problematiko trajnostnega upravljanja z vodnimi viri na ranljivem kraškem vodonosniku. Študentje so se seznanili tudi z aktivnostmi projekta Škocjan-Risnjak, ki bo na hrvaški strani poleg primerjalne analize kazalnikov upravljanja z vodnimi viri zajemal tudi speleološko kartiranje izvira Kolpe, vzorčenje v sklopu sledilnega poskusa, izobraževalne aktivnosti za šolarje in lokalno prebivalstvo ter izdelavo idejnega načrta kanalizacije za naselje Crni Lug.
Po predavanjih so se študentje podali na pohod do izvira Kolpe, kjer so jim predavatelji predstavili značilnosti kraškega izvira ter njegov strateški pomen. Dan se je zaključil s skupno večerjo v prostorih uprave NPR.

Drugo jutro so študentje najprej obiskali Park Škocjanske jame. Borut Peric jim je predstavil osnove značilnosti parka in njegovega vplivnega območja, ki sovpada z mejami porečja reke Reke. Sledil je daljši ogled jame, kjer so študentje spoznavali geološke in hidrološke značilnosti jamskega sistema, njegov nastanek, jamsko favno ter bogato zgodovino raziskovanja jam.
Po ogledu jam smo se s študenti odpravili na območje Snežnika, ki je pomembno zaledje izvirov pitne vode. Po kosilu pri Trnovski bajti smo se sprehodili do vrha Milanje (1099 m), kjer nam je geolog Ladislav Placer predstavil osnovne geološke značilnosti zaledja kraških izvirov, posebej pa tudi značilnosti nedavno odkritega fosilnega plazu. Nataša Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa je opisala dosedanje raziskave glede ranljivosti kraških vodnih virov, posebej pa še namen in načrt sledilnih poskusov, ki jih bo na obeh straneh meje v okviru projekta izvedel inštitut.

Veseli smo, da se je skupne ekskurzije udeležilo skupno 40 študentov iz obeh strani meje. 
Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)