Aktivnosti na projektu RoofOfRock v polnem teku

23. in 24. septembra je v Dubrovniku potekal drugi sestanek Organa upravljanja projekta (Management Authority of the Project – MaoP) RoofOfRock, so-financiranega iz programa Jadranskega čezmejnega programa IPA. Sestanek je organizirala Regionalna razvojna agencija Dubrovniško – Neretvanske županije (DUNEA), ki je eden izmed desetih sodelujočih partnerjev na projektu.    Glavni namen srečanja MAoP-ja, ki naj bi se odvijal približno na tri mesece, je pregled dosedanjega opravljenega dela na projektu, predstavitev vmesnih rezultatov po posameznih delovnih sklopih, iskanje rešitev za morebitne nastale težave ter priprava plana za nadaljnje delo. Glede na to, da se približujemo zaključku prvega leta izvajanja projektnih aktivnosti lahko rečemo, da potekajo aktivnosti znotraj posameznih delovnih sklopov s polno paro. Prihaja sicer do manjših odstopanj kar se tiče časovnega plana, vendar večjih težav ni. Zelo veliko aktivnosti, zlasti terenskega dela, poteka v tretjem delovnem sklopu, kjer geologi iz vseh štirih držav pridno pridobivajo podatke in rišejo geološke karte, popisujejo kamnolome apnenca in t.i. odkope ploščastega apnenca ter so v zaključni fazi priprave poenotene definicije ploščastega apnenca. Znotraj delovnega sklopa, ki pokriva zakonodajni okvir (koordinira ga PŠJ) je bila v celoti zbrana in pregledana veljavna slovenska in evropska zakonodaja na področju naravne in kulturne dediščine, rudarstva, arhitekture, gradbeništva in prostorskega planiranja, ki se navezuje na obravnavano tematiko projekta. V pripravi je pregled veljavne zakonodaje tudi za Italijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Po pridobljenih vseh zakonskih podlagah in osnovah, bo sledila priprava analize zakonodaje po posameznih tematikah za vse štiri sodelujoče države. S tem bomo pridobili natančen pregled nad razlikami in (upamo da) enakostmi za posamezna strokovna področja, ter izluščili primere dobro in slabo (slabše) urejene zakonodaje v posameznih regijah in državah.    V biseru Jadrana je vseh deset partnerjev dobilo tudi nekaj uradnega promocijskega materiala, s pomočjo katerega bomo poizkušali projekt narediti še bolj prepoznaven in ga približati tako širši strokovni in laični javnosti.
Novice v zvezi s projektom je mogoče spremljati preko socialnega omrežja Facebook (RoofOfRock), v mesecu septembru pa je končno zaživela tudi spletna stran ( www.roofofrock.eu ), ki si jo je moč ogledati v štirih jezikih; angleškem, kot uradnem jeziku projekta, slovenskem, italijanskem in hrvaškem. Vabljeni na ogled!

Karmen Peternelj
koordinatorka projekta   

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)