35.obletnica UNESCO in 25.obletnica Parka Škocjanske jame

Škocjanske jame so izjemna geološka vrednota z veličastnim podzemnim kanjonom, ogromnimi podzemnimi dvoranami, globokimi udornicami in naravnimi mostovi, ki skupaj zagotavljajo posebne mikroklimatske razmere in s tem omogočajo bivanje raznovrstnim rastlinskim in živalskim vrstam, dodaten pečat pa je tu pustil človek s svojo prisotnostjo že od prazgodovine naprej. Še posebej velja izpostaviti izjemno zgodbo o pionirskih raziskavah kraškega podzemlja, iz katere se je kasneje rodila veda o preučevanju in raziskovanju jam – speleologija.

Kot veličasten naravni spomenik, ki leži na matičnem krasu in znatno prispeva k razumevanju temeljnih kraških procesov, so bile jame leta 1986 vpisane na seznam svetovne dediščine pod okriljem organizacije UNESCO. Cilj konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine je predvsem ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena bodočim rodovom. Deset let po vpisu, leta 1996, so bile Škocjanske jame končno zavarovane tudi na državni ravni s sprejetjem zakona o regijskem parku Škocjanske jame. V letu 2021 tako praznujemo 35 let od vpisa Škocjanskih jam na seznamu Svetovne dediščine UNESCO in 25 let od ustanovitve regijskega parka Škocjanske jame. Z jamo, kot svetovno dediščino, in s parkom, kot zavarovanim območjem nad jamskim sistemom, upravlja javni zavod Park Škocjanske jame.

Danes predstavlja sonaravni razvoj tega območja v sodelovanju tako s strokovnjaki z različnih področij kot z lokalnim prebivalstvom in širšo skupnostjo zgleden primer upravljanja ranljivega kraškega območja, iz katerega črpajo navdih upravljavci številnih drugih lokalitet svetovne dediščine širom po svetu. Ohranjanje in zagotavljanje naravnih procesov, ozaveščanje in izobraževanje, ter vzpodbujanje sonaravnega razvoja na tem območju so temeljno vodilo zavoda, ki oblikuje program varstva in razvoja parka vsakih pet let z dolgoročno vizijo.

Potreba po izmenjavi sporočil in novic je v času razvoja človeške družbe privedla do oblikovanja poštnih storitev, ki nas spremljajo že več stoletij in na ta način povezujejo svet. Zato smo ti dve pomembni obletnici v zavodu želeli obeležiti s priložnostnim žigom v sodelovanju s filatelisti in Pošto Slovenije. Poleg tega je bil izdan še poseben komplet razglednic v ovitku. Omejeni seriji razglednic je dodana priložnostna poštna znamka, izdana v lanskem letu ob 100. obletnici Spomenice za varstvo narave.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)