29. obletnica vpisa Škocjanskih jam na Seznam svetovne dediščine

Pred 29. leti so bile Škocjanske jame vpisane na Seznam svetovne dediščine pri Unescu.
Ob vpisu leta 1986 so izpolnjevale dva od takratnih štirih kriterijev. Utemeljitev vpisa je temeljila\nna izjemnem naravnem fenomenu Škocjanskih jam, ki vsebuje veličastne naravne pojave in oblike. Predstavljajo enkraten primer odlično ohranjene kraške\nerozije in drugih pojavov. Podzemne dvorane, kanjon reke so izjemnih velikosti in so izjemni v svetovnem merilu. Območje je pomembno zaradi temeljnih raziskav o nastanku krasa, ki se nadaljujejo že od 19. stoletja. Od tu izhajajo razni\ngeološki izrazi 'kras' in 'dolina'. Druga utemeljitev sloni na dejstvu, da se na območju Škocjanskih jam nahajajo redke in ogrožene rastlinske in živalske\nvrste.

Od leta 1986 do danes so se kriteriji za vpis spremenili, zato je bila pred leti izdelana nova utemeljitev Škocjanskih jam kot lokacije Svetovne dediščine. V vsem tem času je bil mednarodni pomen Škocjanskih jam priznan tudi z vpisom na Seznam mokrišč mednarodnega pomena v okviru Ramsarske konvencije (leta 1999) in z vključitvijo\nv Unescov medvladni program Človek in biosfera – MAB (leta 2004). Veseli smo, da so se nam v tej veliki Unescovi družini 1.031 lokacij v Sloveniji pridružila tudi Prazgodovinska kolišča okoli Alp z Ljubljanskim barjem in Dediščina živega srebra Almadena in Idrije.

Ne glede na to, da se je v skoraj treh desetletjih marsikaj spremenilo, je osnovno poslanstvo te\nedinstvene in veličastne lokacije Svetovne dediščine ostalo nespremenjeno: skupaj z lokalnim prebivalstvom ohranjati izjemne naravne in kulturne danosti,omogočati kakovostno predstavitev le-te ter skrbeti za trajnostni razvoj širšega območja.

Pogled nazaj kaže na dolgo\nprehojeno pot. Doživeli smo veliko uspehov, iz napak pa smo se marsikaj naučili. V letu, ki se počasi izteka, smo s pomočjo evropskih sredstev zaključili enega najpomembnejših projektov v zgodovini, in sicer celovito prenovo turistične infrastrukture v jami. S tem je postavljena dobra osnova za dodatne izboljšave ponudbe in predstavitve Škocjanskih jam, bistveno pa smo prispevali k varstvu občutljivega jamskega okolja ter varnosti obiskovalcev jame.

Z optimizmom zremo v prihodnost, pred nami so nova obzorja in novi izzivi. Z novo finančno perspektivo evropskih sredstev nameravamo izvesti številne aktivnosti za ohranjanje narave in kulturne dediščine in njeno interpretacijo. Velik poudarek bo namenjen tudi reševanju čiščenja in urejanja odpadnih voda v porečju Reke, skupaj z vsemi pristojnimi deležniki. 

\n\n

Rosana Cerkvenik, Park Škocjanske jame

\n

Fotografija:Podzemni kanjon Reke. Avtor: Borut Lozej, arhiv PŠJ

\n\n

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)