Pravna obvestila

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija si pridržuje pravico, da lahko brez predhodnega opozorila spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog. Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ker obstajajo na spletni strani Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in zaščito zasebnosti na teh spletnih straneh.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija in druga pravna ali fizična oseba, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, tudi ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Niti Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru zato ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Informacije na spletnih straneh Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene.

Vse informacije in podatki, ki so dosegljivi uporabniku na spletnih straneh Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno (npr. morebitna objava uradnih ponudb, prospektov ipd.).
Vstop v katerokoli področje spletnih strani Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne Pogoje za uporabo oziroma Pravne informacije, saj vas le-te obvezujejo
 

Avtorske pravice


Vse informacije in podobe, vsebovane spletnih na straneh Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine in so last Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija.
Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: " Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija - Vse pravice pridržane." Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija bo aktivno uveljavljal pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Na drugih spletnih mestih je brez pisnega dovoljenja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija in grafiko s spletne strani. 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)