Research

Raziskave v PŠJ so namenjene k boljšemu poznavanju naravnih procesov in kulturne dediščine ter s tem prispevajo k bolj kvalitetnem upravljanju Škocjanskih jam z okolico kot zavarovanega območja, svetovne dediščine, podzemnega mokrišča in biosfernega območja.

Razdeljene so po dolgoročnih upravljavskih ciljih, s katerimi uresničujemo Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame.

1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta

Ocena stanja in vzpostavitev monitoringa v prenikli vodi v sistemu Škocjanskih jam, 2013 (pdf)

2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov

- Stanje reke Reke, vpliv turizma na jamski habitat v turističnem delu Škocjanskih jam, pregled stanja lampenflore in svetovanje pri omejevanju njene rasti, 2017 (pdf)
- Spremljanje kakovosti vode reke Reke, 2016 (PDF)

3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku

- Ekosistemske storitve v Regijskem parku Škocjanske jame (pdf)
- Nosilna zmogljivost
- Tržna raziskava


5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku6. Cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju

- Študija o vplivu nekdanjega odlagališča Globovnik na Škocjanske jame, 2018 (pdf)
- Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotok v povirju Reke, 2014 (pdf)

Website cookies

The site park-skocjanske-jame.si uses cookies for its operation. Some of them are essentials while other help us improve your experience. (More about cookies)