Ongoing projects

Currently, PŠJ is involved in several international and domestic projects, with which we help each other to fulfill long-term management goals and tasks.

Currently active projects are:

ReNature EN    

ReNature (Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera)


PŠJ je nosilec projekta ReNature - Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Projekt se izvaja v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb - Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov. Sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 (https://www.norwaygrants.si/) ter Republika Slovenija.

Skupaj s partnerji, Občino Pivka, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter Norveškim inštitutom za raziskovanje narave bomo obnovili 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenec.

Kontakt: Manca Černigoj (05 70 82 107)

Več: FacebookInstagramlogotip za kras (1)

ZA KRAS (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«), ESRR

PŠJ je vodilni partner kohezijskega projekta ZA KRAS, ki je namenjen izboljševanju stanja okolja na območju Natura 2000 Kras. Na odkupljenih zemljiščih smo uvedli strog režim za zaščito plašnih vrst ptic in netopirjev. Veliko uharico varujemo pred električnim udarom z izolacijo nevarnih daljnovodov. V vaseh nad Škocjanskimi jamami smo zgradili kanalizacijsko omrežje. S kraške gmajne v sodelovanju s kmeti odstranjujemo zarast, da bi se tja vrnile vrste odprte krajine. Obnovili smo nekaj kalov, ki jih že uporabljajo lokalne populacije dvoživk. Varovano območje bomo predstavili v dveh filmih, knjigi in prenovljeni muzejski zbirki.
Kontakt: lahko nam pišete na Miloš Bartol (vodja projekta), Flora Pečar (koordinatorka projekta) ali pokličete 05 70 82 144.


GeoKarst logo

GeoKarst - Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu, Interreg Slo-Ita

PŠJ je projektni partner projekta GeoKarst – Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Cilj projekta je ustanovitev čezmejnega geoparka na Krasu, vodilni partner pa je Občina Sežana. Javni zavod Park Škocjanske jame sodeluje pri aktivnostih, povezanih z ustanavljanjem geoparka, njegova osrednja aktivnost pa je priprava projektne dokumentacije ter logističnega, strateškega in komunikacijskega načrta za poslovno-informacijski center Vrata Krasa, ki bo logistično središče in vstopna točka za obiskovalce nastajajočega čezmejnega geoparka na Krasu.
Kontakt: 05 70 82 100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Slovenski terminološki slovar svetovne dediščine, SNKU

- Priročnik za označevanje BO na območju Slovenije, SNKU

- Priporočila za komuniciranje BO v Sloveniji, SNKU

- Biosferna območja Slovenije – LAS

- Krasnost Krasa in Brkinov – LAS

- INOP Kras – Štanjel, ESRRE NAT2CARE Interreg ITA SLO logo RGB colour

- E-NAT2CARE (Develop cross-border management for safeguard and restoration of Natura 2000 sites in the MAB area of the Julian Alps and Karst), Interreg ITA-SLO 2021-2027

Škocjan Caves Park is a project partner of the E-NAT2CARE project, which is part of the cooperation program Interreg VI-A Italy-Slovenia 2021-2027.
The E-NAT2CARE project pursues the objectives of implementation, transfer, and communication in order to use the results of the NAT2CARE project. The general objective of the project is to support the protection and development of biodiversity in PA through the implementation of 2 pilot actions at cross-border level to monitor species defined as "bio-indicators": Rosalia Alpina and Strix Uralensis in the protected areas UNESCO MAB of the Julian Alps and the Slovenian Karst (pilot area the MAB of Park Škocjanske jame), Trieste and Gorizia. Škocjan Caves Park will capitalize on the knowledge about the distribution of the Rosalia Alpina and Strix Uralensis in the IT-SI cross-border area, since both species are known to occur in the MAB area of the Škocjan Caves Park, but a comprehensive census has not yet been carried out. Four other partners from Slovenia and Italy participate in the project: National Institute of Biology (as a leading partner), Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulia, Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali, University of Primorska - Faculty of Mathematics, natural sciences and information technologies.

Contact: Alenka Gorjan (project coordinator): 05 70 82 146
More: Web page

ENGREEN 2 Interreg ITA SLO logo RGB colour

- ENGREEN 2 - Capitalising on the strengthening of green infrastructure in the cultural landscape cross-border IT-SI

Park Škocjan caves is the lead partner of the project ENGREEN 2 - Capitalising on the strengthening of green infrastructure in the cultural landscape cross-border IT-SI, which is part of the cooperation programme Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027.
The overall objective of the project is to promote cross-border cooperation with a view to improving the protection and conservation of nature, biodiversity in green infrastructure in the IT-SI programme area. This will be achieved by capitalising on the results and outputs of the ENGREEN project and transferring them to new partners, stakeholders and areas.

The project partners are Comune di San Dorligo della Valle – občina Dolina, GAL Venezia Orientale and občina Hrpelje-Kozina. Within the project we will rebuild karstic ponds, prepare the documents for renovation of an ice house, develop regional park Beka, upgrade guiding signs in natural reserve Dolina Glinščice and install footbridge across Lison stream. There will be many events and workshops organized for professional and general public about the importance of green infrastructures.

Contact: Erika Zuodar and Nina Štrekelj, Phone: +386 5 70 82 125
More: Web page, Facebook


KRAS CARSO II Interreg ITA SLO logo

- KRAS CARSO II – Joint management and sustainable development of the classical Karst area

Škocjan Caves Park is a project partner of the Kras Carso II project. The Kras Carso II project is a part of the cooperation programme Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027. The lead partner of the project is Development agency of the Karst and Brkini. Beside the Škocjan Caves Park and the lead partner, there are 5 more Slovenian and 5 Italian project partners who participate in the project.
The main goal of the KRAS-CARSO II project is the establishment of the European Group for Territorial Cooperation - EGTC Kras-Carso for the management of cross-border tourism as well as the financing and management of the Kras-Carso Geopark. Innovation will be demonstrated by the creation of integrated tourist products, which will be based on the exceptional natural, especially geological and cultural heritage of the Clasiccal Karst.
One of the main common tourist products will be a cross-border circular path that will connect the entire area. The project will apply many cross-border events and a sustainable form of public transport between tourist spots. Also, a quality mark will be created. It is necessary to emphasize the sustainable aspect of the entire destination and to promote the whole area.

Contact: Petra Vičič Iskra and David Medica, T: +386 57082146

Website cookies

The site park-skocjanske-jame.si uses cookies for its operation. Some of them are essentials while other help us improve your experience. (More about cookies)