Informacije javnega značaja

I. Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite tukaj.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Dovoljenje za snemanje.

II. Politika zasebnosti

Za politiko zasebnosti kliknite tukaj.

III. Predpisi

Za seznam predpisov z delovnega področja zavoda kliknite tukaj.

IV. Objave in razpisna dokumentacija javnih naročil

Za aktualne objave in razpisno dokumentacijo javnih naročil kliknite tukaj.

V. Službe PŠJ

organigram sluzbe nov


Direktor:
Stojan Ščuka

Svet zavoda:
- Predsednica sveta - Marjutka Hafner, predstavnica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
- Jana Vidic, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor;
- Barbara Žižič, predstavnica Ministrstva za kulturo;
- Robert Drobnič, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- Damijana Gustinčič, predstavnica Občine Divača;
- Božidar Krivokapič, predstavnik naselij Matavun, Škocjan in Betanja;
- Marko Požar, predstavnik zaposlenih v Parku Škocjanske jame, Slovenija
    

Strokovni svet zavoda:
dr. Franci Gabrovšek, predstavnik IZRK ZRC SAZU in predsednik strokovnega sveta JZ PŠJ,
Marko Simić, predstavnik MOP, podpredsednik strokovnega sveta JZ PŠJ
Helena Štih, predstavnica MK,
dr. Andrej Sovinc, predstavnik IUCN,
Martina Stupar, ZRSVN OE NG,
Eda Belingar, ZVKDS OE NG,
Tomaž Zorman, predstavnik zaposlenih v JZ PŠJ 

1. Uprava parka / informacije javnega značaja


SLUŽBE PARKA ŠKOCJANSKE JAME: 

Služba za prostorsko načrtovanje:

vodja: Črtomir Pečar
Telefon: 05 70 82 107
E-mail: #EM#6373766c696c7429786c696a7e4d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Naravovarstvena nadzorna služba:

vodja: Tomaž Zorman (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 108
E-mail: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM#

dr. Rosana Cerkvenik (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 142
E-mail: #EM#726e71626a6428646d7b617d69636764506161793a727961366a73#EM#

Služba za raziskovanje in razvoj:

vodja: mag. Vanja Debevec
Telefon: 05 70 82 122
E-mail: #EM#76606c69652b62626a6c7c6e6f4d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Borut Peric
Telefon: 05 70 82 120
E-mail: #EM#626e7076702b76627a60694b7c7e6421777e643d677c#EM# 

Samo Šturm
Telefon: 05 70 82 121
E-mail: #EM#73606f6c2a7672727a644a7b7f6720687f673c607d#EM# 

Darja Kranjc
Telefon: 05 70 82 106
E-mail: #EM#64607069652b6d75696760684c7d7d653e767d653a667f#EM#

Služba za finančno-računovodske in splošne zadeve:

vodja: Darja Hrib
Telefon: 05 70 82 102
E-mail: #EM#64607069652b6e75616b4a7b7f6720687f673c607d#EM#

Alenka Hrib
Telefon: 05 70 82 103
E-mail: #EM#616d676d6f64286f7a60684b7c7e6421777e643d677c#EM# 

Dorica Tominc
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Darja Ivančič
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Polona Kovačič
Telefon: 05 70 82 143
E-mail: #EM#706e6e6c6a64286c677f6b68656e4e7f637b3c747b63386471#EM#

Katarina Luin
Telefon: 05 70 82 100
E-mail: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#

Služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka:

vodja: Jana Martinčič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 130
E-mail: #EM#6b6e6f6676666f6664684a7b7f6720687f673c607d#EM#

Edi Polh
Telefon: 05 70 82 104
E-mail: #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# 

Damjana Može (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Aleš Iulita (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Borut Lozej (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 104
E-mail: #EM#626e7076702b6a68726c604b7c7e6421777e643d677c#EM#

Marija Fajdiga (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#6d60706a6e64286169636e626b6c4e7f637b3c747b63386471#EM#

Urška Čehovin (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Marko Požar (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#6d6070686b2b76687268784b7c7e6421777e643d677c#EM#

Vika Hohnjec (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Jože Koder
Telefon: 05 70 82 113
E-mail: #EM#736e7775616b6f7548797961226a61793e627b#EM#

Maruša Markočič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)
Telefon: 05 70 82 110
E-mail: #EM#766e666d6d766d66267a667e766f6f4f6062783d737a60396b70#EM#

Služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami:

Bogdan Opara
Telefon: 05 70 82 109
E-mail: #EM#626e6567656b28687868786a4c7d7d653e767d653a667f#EM#

Tomaž Smerdelj
Telefon: 05 70 82 109
E-mail: #EM#746e6f627e2b756a6d7b6e6e60674e7f637b3c747b63386471#EM#

Projektni sodelavci:

Borut Kokalj
Telefon: 05 70 82 144
E-mail: #EM#626e7076702b6d68636866614c7d7d653e767d653a667f#EM#

Flora Pečar
Telefon: 05 70 82 144
E-mail: #EM#666d6d71652b76626b68784b7c7e6421777e643d677c#EM#

Katja Škerjanc
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#6b607669652b756c6d7b606a626e4e7f637b3c747b63386471#EM#

Renata Rozman
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#72646c62706428756773676a624d7e7c7a3f757c623b657e#EM#

Tjaša Kalčič
Telefon: 05 70 82 146
E-mail: #EM#746b6370652b6d66646a63684c7d7d653e767d653a667f#EM#


2. Uprava parka / Osnovni podatki o zavodu


Osnovni podatki o zavodu:

Naziv: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Regija: Obalno-kraška
Telefon: 05 7082-100
Fax: 05 7082-105
Elektronska pošta: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM# (uprava, splošne informacije)
#EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# (informacije glede obiska in rezervacij)


VI. Uradni dokumenti PŠJ

Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2015
( PDF, 2,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2014
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2013
( PDF, 1,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2012
( PDF, 1,9MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2011
( PDF, 1,8MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2012
( PDF, 1MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2013
( PDF, 2,7MB)
Prenesi Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame
( PDF 290KB)
Prenesi Poročilo javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015
( PDF, 2,3MB)
Prenesi Program dela javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2016
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2016
PDF.2,1MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017
PDF. 2,1MB
Prenesi Program dela javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017
PDF. 1.9MB
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017
PDF. 2,4MB