Informacije javnega značaja

I. Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite tukaj.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Dovoljenje za snemanje.

II. Politika zasebnosti

Za politiko zasebnosti kliknite tukaj.

III. Predpisi

Za seznam predpisov z delovnega področja zavoda kliknite tukaj.

IV. Objave in razpisna dokumentacija javnih naročil

Za aktualne objave in razpisno dokumentacijo javnih naročil kliknite tukaj.

V. Službe PŠJ

organigram sluzbe nov


Direktor:
Stojan Ščuka


Svet zavoda:
- Predsednica sveta - Marjutka Hafner, predstavnica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
- Jana Vidic, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor;
- Barbara Žižič, predstavnica Ministrstva za kulturo;
- Robert Drobinč, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- Damijana Gustinčič, predstavnica Občine Divača;
- Božidar Krivokapič, predstavnik naselij Matavun, Škocjan in Betanja;
- Marko Požar, predstavnik zaposlenih v Parku Škocjanske jame, Slovenija
    

Strokovni svet zavoda:
dr. Franci Gabrovšek, predstavnik IZRK ZRC SAZU in predsednik strokovnega sveta JZ PŠJ,
Marko Simić, predstavnik MOP, podpredsednik strokovnega sveta JZ PŠJ
Helena Štih, predstavnica MK,
dr. Andrej Sovinc, predstavnik IUCN,
Martina Stupar, ZRSVN OE NG,
Eda Belingar, ZVKDS OE NG,
Tomaž Zorman, predstavnik zaposlenih v JZ PŠJ

1. Uprava parka / informacije javnega značaja


SLUŽBE PARKA ŠKOCJANSKE JAME: 

Služba za prostorsko načrtovanje: 

vodja: Črtomir Pečar
Telefon: 05 70 82 107 

Naravovarstvena nadzorna služba: 

vodja: Tomaž Zorman (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 108

dr. Rosana Cerkvenik (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku)
Telefon: 05 70 82 142 

Služba za raziskovanje in razvoj: 

vodja: mag. Vanja Debevec 
Telefon: 05 70 82 122 

Borut Peric 
Telefon: 05 70 82 120 

Samo Šturm 
Telefon: 05 70 82 121 

Darja Kranjc 
Telefon: 05 70 82 106 

Služba za finančno-računovodske in splošne zadeve: 

vodja: Darja Hrib 
Telefon: 05 70 82 102 

Alenka Hrib 
Telefon: 05 70 82 103 

Dorica Tominc 
Telefon: 05 70 82 100 

Darja Ivančič 
Telefon: 05 70 82 100 

Polona Kovačič
Telefon: 05 70 82 143 

Služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka: 

vodja: Jana Martinčič (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku) 
Telefon: 05 70 82 130

Edi Polh 
Telefon: 05 70 82 104 

Damjana Može (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)       
Telefon: 05 70 82 110 

Aleš Iulita (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 
Telefon: 05 70 82 110

Borut Lozej (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku) 
Telefon: 05 70 82 104

Marija Fajdiga (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga) 
Telefon: 05 70 82 110 

Urška Čehovin (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)       
Telefon: 05 70 82 110 

Marko Požar (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)       
Telefon: 05 70 82 110 

Vika Hohnjec (pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga)                                   
Telefon: 05 70 82 110 

Jože Koder 
Telefon: 05 70 82 113 

Služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami: 

Bogdan Opara 
Telefon: 05 70 82 109 

Tomaž Smerdelj 
Telefon: 05 70 82 109 

Projektni sodelavci: 

Borut Kokalj 
Telefon: 05 70 82 144 

Flora Pečar 
Telefon: 05 70 82 144 

Katja Škerjanc 
Telefon: 05 70 82 146 

Renata Rozman 
Telefon: 05 70 82 146
 
Tjaša Kalčič 
Telefon: 05 70 82 146 

2. Uprava parka / Osnovni podatki o zavodu


Osnovni podatki o zavodu:

Naziv: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Regija: Obalno-kraška
Telefon: 05 7082-100
Fax: 05 7082-105
Elektronska pošta: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM# (uprava, splošne informacije)
#EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# (informacije glede obiska in rezervacij)


VI. Uradni dokumenti PŠJ

Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2015
( PDF, 2,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2014
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2013
( PDF, 1,6MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2012
( PDF, 1,9MB)
Prenesi Poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2011
( PDF, 1,8MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2012
( PDF, 1MB)
Prenesi Program dela Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2013
( PDF, 2,7MB)
Prenesi Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame
( PDF 290KB)
Prenesi Poročilo javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015
( PDF, 2,3MB)
Prenesi Program dela javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2016
( PDF, 2,1MB)
Prenesi Letno poročilo o delu Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2016
PDF.2,1MB)
Prenesi Program dela in finančni načrt javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2017
PDF. 2,1MB