Ogledi Škocjanskih jam

Park Škocjanske jame


Park leži na matičnem Krasu in je pravi muzej na prostem. V njem lahko spoznavate lepo razvite površinske in podzemne pojave, med katerimi z naravno prvinskostjo vsekakor izstopa splet Škocjanskih jam. Območje slovi po izjemnih arheoloških najdbah, pionirskih raziskavah kraškega podzemlja ter bogati naravni in kulturni dediščini. V parku se lahko ustavite le na krajšem obisku ali pa se odločite za večdnevno bivanje in mogoče tudi ogled pestrega porečja Reke.foto ogledi jam prerez 1 1

OPIS POTI
Voden ogled boste začeli v informacijskem centru, se podali proti udornici Globočak in skozi umetni predor vstopili v umirjeno Tiho jamo, fosilni rov, poln številnih kapniških tvorb. Ob izhodu iz nje vas bo očaral pogled na podzemni kanjon Reke, ki ga boste prečkali čez Cerkvenikov most, speljan slabih 50 metrov nad strugo. Iz jame se boste vrnili na površje v Veliki dolini.

opozorila 1

URNIK OBISKOV PO POSAMEZNIH MESECIH
I januar  10:00  13:00  15:00 
II. februar  10:00 13:00
15:00
III marec  10:00 13:00
15:00
IV. april  10:00 12:00 13:00
15:30
V maj  10:00
12:00 13:00
15:30
VI. junij  10:00 11.00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00 17:00
VII. julij  10:00 11.00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00 17:00
VIII. avgust 10:00 11.00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00 17:00
IX. september  10:00 11.00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00 17:00
X. oktober  10:00 12:00 13:00
15:30
XI. november  10:00 13:00
15:00
XII december  10:00 13:00
15:00


legenda:

 
 vsak dan
 
 samo nedelje in prazniki


CENE
Skozi podzemni kanjon
(od junija do oktobra je vključen tudi ogled muzejskih zbirk in Velike doline)

  ( 1 ) Skozi podzemni kanjon  ( 1 + 2 ) Skozi podzemni kanjon / Ob Reki v podzemlje 
Odrasli  16,00 EUR  21,00 EUR
Upokojenci, študenti (do 26.leta)  12,00 EUR  16,00 EUR
Otroci, dijaki   7,50 EUR  11,00 EUR

foto ogledi jam prerez 1 2

OPIS POTI
Na poti se boste lahko sami ali z vodnikom sprehodili skozi naravni vhod Reke v prvi del jame pod vasjo Škocjan. V rov iz številnih odprtin prodira naravna svetloba, pot poteka tik nad vodo. Po ogledu udornice Mala dolina in naravnega mostu, pod katerim se Reka po ozkem koritu v visokih slapovih spusti v jezero, si boste lahko ogledali še Veliko dolino s Tominčevo jamo, znano po številnih arheoloških najdbah.  

opozorila 1

URNIK OBISKOV PO POSAMEZNIH MESECIH
I januar


II. februar


III marec


IV. april
11.00 14.00
V maj 11.00 14.00
VI. junij od 10.00 do 15.00
VII. julij od 10.00 do 15.00

VIII. avgust od 10.00 do 15.00

IX. september od 10.00 do 15.00

X. oktober
11.00
14.00
XI. november


XII december 
legenda:

 
 vsak danCENE
Ob Reki v podzemlje
(od junija do oktobra je vključen tudi ogled muzejskih zbirk in Velike doline)

  ( 2 ) Ob Reki v podzemlje ( 1 + 2 ) Ob Reki v podzemlje / Skozi podzemni kanjon 
Odrasli  11,00 EUR  21,00 EUR
Upokojenci, študenti (do 26.leta)  8,00 EUR  16,00 EUR
Otroci, dijaki   5,50 EUR  11,00 EUR

foto ogledi jam prerez 1 3

OPIS POTI
Park lahko doživite tudi na sprehodu po krožni učni poti okoli udornic Velika in Mala dolina ter skozi vasi Betajna, Škocjan in Matavun. Voden ali samostojen ogled se začne in konča v informacijskem centru. Na njem boste spoznali značilnosti kraških pojavov, reliefne in hidrološke lastnosti, pestro rastlinstvo in živalstvo ter bogato kulturno dediščino tega območja. Učna pot vključuje tudi ogled muzejskih zbirk v Škocjanu.

opozorila 2

Vodeni ogledi parka samo po dogovoru (turistično vodenje).
Individualni ogled je možen vsak dan vse dni v letu, gratis. Priporočamo ogled z knjižico »Vodnik po učni poti«, ki jo kupite v trgovini s spominki.
Šolske skupine, (ekskurzije) - imajo na voljo poseben program s strokovnim vodenjem in delovnimi listi. Več o tem tukaj.


CENE
Vodeni turistični ogledi po učni poti Škocjan
(od junija do oktobra je vključen tudi ogled muzejskih zbirk in Velike doline)

Odrasli  6,00 EUR *
Upokojenci, študenti (do 26.leta)  5,00 EUR *
Otroci, dijaki   3,50 EUR *

* Organizirane skupine se za voden ogled predhodno dogovorijo (najmanj 10 dni prej)
Dodatne informacije
Informacijski center Parka Škocjanske jame
Matavun 12
SI-6215 Divača

Telefon: 
05 7082 110

Faks: 
05 7082 111