Z B O R N I K Parka Škocjanske jame

Ob 30 letnici vpisa Škocjanskih jam na UNESCOV seznam svetovne dediščine in 20 letnici ustanovitve parka smo izdali zbornik z naslovom Dvajset let pozneje
Predstavljene so vsebine in delo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, na 55 straneh.
Zbornik cover