Učna pot Škocjan v letu 2012 osvojila 2 mesto

Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS je objavila tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2012 tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu 2012.    Udeleženci tekmovanja so lahko bile vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj so jih lahko prijavili prebivalci, kraji, organizacije, društva … v Sloveniji, ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Najprej je izbor potekal na 14. območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije do 15. septembra 2012.

V slovenskem prostoru imamo večje število tematsko pohodnih poti, ki so zelo različno urejene oz. vzdrževane in promovirane. Postavljajo se tudi nove poti. Ugotavljamo tudi, da obisk tematskih poteh v vseh deležnikih raste.
Poseben naboj imajo tematske poti še na področju šolskega, medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja. Poti pokažejo na paradigmo trajnostnega razvoja.
Vseh 14 izbranih poti po območjih prikazuje izjemno pestrost, ki jo ponuja narava in okolje.
Vse več tematskih poti ne ostaja pri interpretaciji določenega kraja samo s tablami, temveč se vključuje mnogo različnih rešitev za čim boljšo ponazoritev dogodkov in momentov na poteh. Vključuje se muzeje in razstave. Po poti vodijo primerno usposobljeni vodniki. Ne pozablja se na domačine ob poti. Poti so vpete v širši prostor in postajajo povezovalni člen v kraju ali regiji. V samo dejavnost poti se vključuje razne strokovne inštitucije. Manjša se razkorak med potmi, ki imajo v svoji sestavi profesionalno ozadje, ali pa vse bazira na prostovoljnosti.

Izbor že več deset let sledi dobremu staremu sloganu "turizem smo ljudje" in smernicam zelenega turizma oziroma trajnostnega razvoja v turizmu. Nagrade najboljšim so tudi letos podelili v okviru Dni slovenskega turizma, ki so letos potekali v Radencih.

Učna pot Škocjan je iz lanskoletnega prvega mesta nazadovala na drugo mesto zaradi lojalne konkurence drugih učnih poti, kjer je napredek izjemen še posebno v primeru učne poti, ki nam je pobrala prvo mesto in si to tudi zasluži. To je Pot kulturne dediščine Žirovnica s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Kljub konkurenci v Parku Škocjanske jame držimo korak s časom in smo z letošnjim letom prenovili zgibanko o učni poti, obogatili brošuro oz. Vodnik po učni poti in zamenjali veliko večino tablic na poti, ki so tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku z nekaj dodatnimi zanimivostmi in lokacijami na poti. Zato lepo vabljeni na ogled naših naravnih in kulturnih zanimivosti še posebej sedaj, ko se kljub dolgi zimi nezadržno bliža pomlad in bo narava zaživela v vsej svoji lepoti.

Priložena dokumentacija: ZGIBANKAPOSTRANEH.pdf