Predstavitev knjige Turizem v Avstrijskem primorju

Ob evropskem dnevu parkov vabljeni na predstavitev knjige Turizem v Avstrijskem primorju 
avtorice doc. dr. Petre Kavrečič.

Avtorica bo svojo raziskavo, ki jo je opisala v knjigi, predstavila v torek, 23. maja, ob 19h v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu.

obiskovalci

Avstrijsko primorje, nekdanja dežela Avstrijskega cesarstva (kasneje Avstro-Ogrske), se je v 19. stoletju turistično razvijalo, tako v smislu termalnega kot morsko-zdraviliškega, jamskega in planinskega turizma. Proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja je turizem predstavljal pomembno dobičkonosno dejavnost ne le drugod po Evropi, ampak tudi v Avstriji in v njenem primorju.

Petra Kavrečič je docentka na Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za turistične študije – Turistica ter raziskovalka Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Doktorirala je na temo Zgodovina turizma v Avstrijskem primorju (1819–1914): kopališki, zdraviliški, jamski in gorski turizem.