Načrt trajnostne mobilnosti

Park Škocjanske jame pripravlja načrt trajnostne mobilnosti. Vaše mnenje šteje! Izrazite ga na tej povezavi

Hvala za sodelovanje.

MOBI RGB